Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT
The information published on this page is outdated.

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2014 en 2015

17 mei 2013

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten dat ook in 2014 en 2015 zijn vergaderingen doorgaans tweemaal per maand zullen worden gehouden. Net als in voorgaande jaren zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk in verband met bijzondere feestdagen en om een efficiënt vergaderschema mogelijk te maken wanneer de Raad van Bestuur en de Algemene Raad in dezelfde week vergaderen als de Algemene Raad van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB).

In de regel zal de Raad van Bestuur de monetairbeleidskoers voor het eurogebied weer tijdens de eerste vergadering van de maand, die op donderdag zal plaatsvinden, beoordelen. Dienovereenkomstig zullen de besluiten ten aanzien van de basisrentetarieven van de ECB normaal gesproken tijdens deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, die zal beginnen op woensdagmiddag en op donderdagochtend zou kunnen worden voortgezet, zal de Raad zich richten op aangelegenheden die verband houden met de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien noodzakelijk, op enig moment zijn monetairbeleidskoers beoordelen en besluiten rentetarieven van de ECB te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen.

De kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2014 en 2015 houdt tevens rekening met het feit dat de reserve-aanhoudingsperiodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basisherfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetairbeleidskoers op de agenda staat.

Overeenkomstig de huidige praktijk zullen er zowel in 2014 als 2015 weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden. In 2014 zal de eerste, op 8 mei, worden georganiseerd door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique en de tweede, op 2 oktober, door Banca d’Italia. In 2015 zal de eerste externe vergadering, op 7 mei, worden georganiseerd door de Central Bank of Cyprus en de tweede, op 8 oktober, door de Central Bank of Malta.

De Algemene Raad van de ECB zal elk kwartaal blijven bijeenkomen. In de regel zullen deze vergaderingen worden gehouden op donderdag, volgend op de tweede vergadering van de maand van de Raad van Bestuur.

Ten slotte zal de ECB haar reguliere persconferenties blijven houden na de eerste vergadering van de maand van de Raad van Bestuur.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2014

9 januari 2014

22 januari 2014

6 februari 2014

19 februari 2014

6 maart 2014

19 maart 2014

3 april 2014

16 april 2014

8 mei 2014 (België)

21 mei 2014

5 juni 2014

17 juni 2014

3 juli 2014

16-17 juli 2014

7 augustus 2014

4 september 2014

17 september 2014

2 oktober 2014 (Italië)

15 oktober 2014

6 november 2014

19 november 2014

4 december 2014

17 december 2014

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2014

20 maart 2014

18 juni 2014

18 september 2014

18 december 2014

Persconferenties in 2014

9 januari 2014

6 februari 2014

6 maart 2014

3 april 2014

8 mei 2014 (België)

5 juni 2014

3 juli 2014

7 augustus 2014

4 september 2014

2 oktober 2014 (Italië)

6 november 2014

4 december 2014

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2015

8 januari 2015

21 januari 2015

5 februari 2015

18 februari 2015

5 maart 2015

18 maart 2015

2 april 2015

15 april 2015

7 mei 2015 (Cyprus)

20 mei 2015

3 juni 2015

17 juni 2015

2 juli 2015

15-16 juli 2015

6 augustus 2015

3 september 2015

16 september 2015

8 oktober 2015 (Malta)

21 oktober 2015

5 november 2015

18 november 2015

3 december 2015

16 december 2015

7 januari 2016

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2015

19 maart 2015

18 juni 2015

17 september 2015

17 december 2015

Persconferenties in 2015

8 januari 2015

5 februari 2015

5 maart 2015

2 april 2015

7 mei 2015 (Cyprus)

3 juni 2015

2 juli 2015

6 augustus 2015

3 september 2015

8 oktober 2015 (Malta)

5 november 2015

3 december 2015

7 januari 2016

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media