Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ
The information published on this page is outdated.

Calendarele şedinţelor Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului general al BCE pentru anii 2014 şi 2015

17 mai 2013

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a hotărât ca şedinţele sale din anii 2014 şi 2015 să se desfăşoare în continuare, ca regulă generală, de două ori pe lună. La fel ca în anii anteriori, sunt prevăzute excepţii de la această regulă pentru a include situaţiile speciale legate de zilele de sărbătoare şi pentru a asigura o succesiune eficientă a şedinţelor, atunci când şedinţele Consiliului guvernatorilor şi cele ale Consiliului general se desfăşoară în aceeaşi săptămână cu şedinţele Consiliului general al Comitetului european pentru risc sistemic.

Ca regulă generală, Consiliul guvernatorilor va evalua în continuare orientarea politicii monetare pentru zona euro în cadrul primei şedinţe din luna respectivă, care are loc într-o zi de joi.

În consecinţă, deciziile referitoare la ratele dobânzilor reprezentative ale BCE vor fi adoptate, în mod normal, în cursul acestei şedinţe. Ori de câte ori organizează o a doua şedinţă în luna respectivă, care începe în după-amiaza zilei de miercuri şi poate continua în dimineaţa zilei de joi, în funcţie de ordinea de zi, Consiliul guvernatorilor se va ocupa de probleme legate de alte atribuţii şi responsabilităţi ale BCE şi ale Eurosistemului. În mod evident, dacă este necesar, Consiliul guvernatorilor poate reevalua orientarea politicii monetare şi poate hotărî în orice moment modificarea ratelor dobânzilor BCE, indiferent de calendarul stabilit anterior.

Calendarul şedinţelor Consiliului guvernatorilor pentru anii 2014 şi 2015 ţine seama şi de faptul că perioadele de constituire a rezervelor minime obligatorii vor începe în ziua decontării operaţiunii principale de refinanţare, ulterioară şedinţei Consiliului guvernatorilor în care este programată evaluarea lunară a orientării politicii monetare.

Conform uzanţei, atât în anul 2014, cât şi în anul 2015, câte două şedinţe ale Consiliului guvernatorilor se vor desfăşura într-o altă localitate decât Frankfurt. În 2014, prima şedinţă va avea loc la data de 8 mai şi va fi găzduită de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, iar cea de-a doua, din data de 2 octombrie, de Banca d’Italia. În anul 2015, prima şedinţă externă, din data de 7 mai, va fi găzduită de Central Bank of Cyprus, iar cea de-a doua, din data de 8 octombrie, de Central Bank of Malta.

Consiliul general al BCE se va reuni, în continuare, trimestrial. Aceste şedinţe se vor desfăşura, de regulă, joia, după cea de-a doua şedinţă a Consiliului guvernatorilor din luna respectivă.

BCE va continua să organizeze conferinţe de presă periodice după prima şedinţă a Consiliului guvernatorilor din fiecare lună.

Şedinţele Consiliului guvernatorilor BCE în anul 2014

9 ianuarie 2014

22 ianuarie 2014

6 februarie 2014

19 februarie 2014

6 martie 2014

19 martie 2014

3 aprilie 2014

16 aprilie 2014

8 mai 2014 (Belgia)

21 mai 2014

5 iunie 2014

17 iunie 2014

3 iulie 2014

16-17 iulie 2014

7 august 2014

4 septembrie 2014

17 septembrie 2014

2 octombrie 2014 (Italia)

15 octombrie 2014

6 noiembrie 2014

19 noiembrie 2014

4 decembrie 2014

17 decembrie 2014

Şedinţele Consiliului general al BCE în anul 2014

20 martie 2014

18 iunie 2014

18 septembrie 2014

18 decembrie 2014

Conferinţe de presă în anul 2014

9 ianuarie 2014

6 februarie 2014

6 martie 2014

3 aprilie 2014

8 mai 2014 (Belgia)

5 iunie 2014

3 iulie 2014

7 august 2014

4 septembrie 2014

2 octombrie 2014 (Italia)

6 noiembrie 2014

4 decembrie 2014

Şedinţele Consiliului guvernatorilor BCE în anul 2015

8 ianuarie 2015

21 ianuarie 2015

5 februarie 2015

18 februarie 2015

5 martie 2015

18 martie 2015

2 aprilie 2015

15 aprilie 2015

7 mai 2015 (Cipru)

20 mai 2015

3 iunie 2015

17 iunie 2015

2 iulie 2015

15-16 iulie 2015

6 august 2015

3 septembrie 2015

16 septembrie 2015

8 octombrie 2015 (Malta)

21 octombrie 2015

5 noiembrie 2015

18 noiembrie 2015

3 decembrie 2015

16 decembrie 2015

7 ianuarie 2016

Şedinţele Consiliului general al BCE în anul 2015

19 martie 2015

18 iunie 2015

17 septembrie 2015

17 decembrie 2015

Conferinţe de presă în anul 2015

8 ianuarie 2015

5 februarie 2015

5 martie 2015

2 aprilie 2015

7 mai 2015 (Cipru)

3 iunie 2015

2 iulie 2015

6 august 2015

3 septembrie 2015

8 octombrie 2015 (Malta)

5 noiembrie 2015

3 decembrie 2015

7 ianuarie 2016

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media