Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI
The information published on this page is outdated.

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2014. un 2015. gada kalendārs

2013.17.05.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome nolēmusi, ka arī 2014. un 2015. gadā Padomes sanāksmes parasti notiks divas reizes mēnesī. Tāpat kā iepriekšējos gados šajā lēmumā paredzēti izņēmumi, ņemot vērā svētku dienas un lai nodrošinātu efektīvu sanāksmju secību, ja Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmes notiek tajā pašā nedēļā, kad notiek Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) Valdes sanāksmes.

Parasti Padome turpinās vērtēt euro zonas monetārās politikas nostāju mēneša pirmajā sanāksmē, kas notiek ceturtdienās. Tāpat šajā sanāksmē parasti tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz galvenajām ECB procentu likmēm. Ja notiks otra Padomes sanāksme, kas sāksies trešdienas pēcpusdienā un atkarībā no darba kārtības, iespējams, turpināsies ceturtdienas priekšpusdienā, Padome apspriedīs jautājumus, kas saistīti ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem. Protams, ja to prasa apstākļi, Padome tomēr var jebkurā brīdī novērtēt monetārās politikas nostāju un lemt par galveno ECB procentu likmju pārmaiņām, neievērojot iepriekš sagatavoto sanāksmju kalendāru.

Padomes sanāksmju 2014. un 2015. gada kalendārā ņemts vērā arī tas, ka rezervju prasību izpildes periodi sākas tās galvenās refinansēšanas operācijas norēķinu dienā, kas tiek veikta pēc Padomes sanāksmes, kurā saskaņā ar kalendāru tiek sniegts monetārās politikas nostājas mēneša novērtējums.

Saskaņā ar līdzšinējo praksi gan 2014. gadā, gan 2015. gadā divas Padomes sanāksmes nenotiks Frankfurtē. 2014. gadā pirmā sanāksme – 8. maijā – notiks Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, bet otrā – 2. oktobrī – notiks Banca d’Italia. 2015. gadā pirmā sanāksme ārpus Frankfurtes notiks 7. maijā Central Bank of Cyprus, bet otrā – 8. oktobrī – notiks Central Bank of Malta.

ECB Ģenerālpadome turpinās rīkot sanāksmes katru ceturksni. Šīs sanāksmes parasti notiks ceturtdienā pēc Padomes mēneša otrās sanāksmes.

Visbeidzot, ECB regulārās preses konferences arī turpmāk notiks pēc mēneša pirmās Padomes sanāksmes.

ECB Padomes sanāksmes 2014. gadā

2014. gada 9. janvārī

2014. gada 22. janvārī

2014. gada 6. februārī

2014. gada 19. februārī

2014. gada 6. martā

2014. gada 19. martā

2014. gada 3. aprīlī

2014. gada 16. aprīlī

2014. gada 8. maijā (Beļģijā)

2014. gada 21. maijā

2014. gada 5. jūnijā

2014. gada 17. jūnijā

2014. gada 3. jūlijā

2014. gada 16.–17. jūlijā

2014. gada 7. augustā

2014. gada 4. septembrī

2014. gada 17. septembrī

2014. gada 2. oktobrī (Itālijā)

2014. gada 15. oktobrī

2014. gada 6. novembrī

2016. gada 19. novembrī

2014. gada 4. decembrī

2014. gada 17. decembrī

ECB Ģenerālpadomes sanāksmes 2014. gadā

2014. gada 20. martā

2014. gada 18. jūnijā

2014. gada 18. septembrī

2014. gada 18. decembrī

Preses konferences 2014. gadā

2014. gada 9. janvārī

2014. gada 6. februārī

2014. gada 6. martā

2014. gada 3. aprīlī

2014. gada 8. maijā (Beļģijā)

2014. gada 5. jūnijā

2014. gada 3. jūlijā

2014. gada 7. augustā

2014. gada 4. septembrī

2014. gada 2. oktobrī (Itālijā)

2014. gada 6. novembrī

2014. gada 4. decembrī

ECB Padomes sanāksmes 2015. gadā

2015. gada 8. janvārī

2015. gada 21. janvārī

2015. gada 5. februārī

2015. gada 18. februārī

2015. gada 5. martā

2015. gada 18. martā

2015. gada 2. aprīlī

2015. gada 15. aprīlī

2015. gada 7. maijā (Kiprā)

2015. gada 20. maijā

2015. gada 3. jūnijā

2015. gada 17. jūnijā

2015. gada 2. jūlijā

2015. gada 15.–16. jūlijā

2015. gada 6. augustā

2015. gada 3. septembrī

2015. gada 16. septembrī

2015. gada 8. oktobrī (Maltā)

2015. gada 21. oktobrī

2015. gada 5. novembrī

2015. gada 18. novembrī

2015. gada 3. decembrī

2015. gada 16. decembrī

2016. gada 7. janvārī

ECB Ģenerālpadomes sanāksmes 2015. gadā

2015. gada 19. martā

2015. gada 18. jūnijā

2015. gada 17. septembrī

2015. gada 17. decembrī

Preses konferences 2015. gadā

2015. gada 8. janvārī

2015. gada 5. februārī

2015. gada 5. martā

2015. gada 2. aprīlī

2015. gada 7. maijā (Kiprā)

2015. gada 3. jūnijā

2015. gada 2. jūlijā

2015. gada 6. augustā

2015. gada 3. septembrī

2015. gada 8. oktobrī (Maltā)

2015. gada 5. novembrī

2015. gada 3. decembrī

2016. gada 7. janvārī

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem