Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY
The information published on this page is outdated.

Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na lata 2014–2015

17 maja 2013

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że w latach 2014 i 2015 jej posiedzenia nadal będą się odbywać z zasady dwa razy w miesiącu. Podobnie jak w poprzednich latach przewiduje się odstępstwa od tej reguły, aby uwzględnić dni wolne lub zapewnić odpowiednią kolejność posiedzeń, gdy Rada Prezesów i Rada Ogólna spotykają się w tym samym tygodniu co Rada Generalna Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Z zasady na pierwszym posiedzeniu w miesiącu, odbywającym się w czwartek, Rada Prezesów nadal będzie dokonywać oceny nastawienia polityki pieniężnej strefy euro. Na tym posiedzeniu będą też zatem w normalnym trybie podejmowane decyzje w sprawie podstawowych stóp procentowych EBC. Na drugim posiedzeniu w miesiącu (jeśli jest przewidziane), zaczynającym się w środę po południu i – gdy wymaga tego porządek obrad – kontynuowanym w czwartek rano, Rada Prezesów będzie się zajmować sprawami dotyczącymi innych zadań i obowiązków EBC i Eurosystemu. W razie potrzeby Rada Prezesów może oczywiście przeprowadzić ocenę nastawienia polityki pieniężnej i podjąć decyzję o zmianie stóp procentowych EBC w dowolnym momencie, niezależnie od wcześniej ustalonych terminów.

Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów na lata 2014 i 2015 uwzględnia również fakt, że okresy utrzymywania rezerwy obowiązkowej będą się rozpoczynać w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej następującym po posiedzeniu Rady Prezesów, na które zaplanowano comiesięczną ocenę nastawienia polityki pieniężnej.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, zarówno w 2014, jak i w 2015 r. dwa posiedzenia Rady Prezesów odbędą się poza Frankfurtem. W 2014 r. gospodarzem pierwszego z nich (8 maja) będzie bank centralny Belgii, a drugiego (2 października) – bank centralny Włoch. W 2015 r. gospodarzem pierwszego posiedzenia wyjazdowego (7 maja) będzie bank centralny Cypru, a drugiego (8 października) – bank centralny Malty.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC nadal będą się odbywać raz na kwartał. Z zasady organizowane będą w czwartki, po drugim w miesiącu spotkaniu Rady Prezesów.

EBC będzie nadal organizował regularne konferencje prasowe po pierwszym w miesiącu posiedzeniu Rady Prezesów.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w roku 2014

9 stycznia 2014

22 stycznia 2014

6 lutego 2014

19 lutego 2014

6 marca 2014

19 marca 2014

3 kwietnia 2014

16 kwietnia 2014

8 maja 2014 (Belgia)

21 maja 2014

5 czerwca 2014

17 czerwca 2014

3 lipca 2014

16–17 lipca 2014

7 sierpnia 2014

4 września 2014

17 września 2014

2 października 2014 (Włochy)

15 października 2014

6 listopada 2014

19 listopada 2014

4 grudnia 2014

17 grudnia 2014

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w roku 2014

20 marca 2014

18 czerwca 2014

18 września 2014

18 grudnia 2014

Konferencje prasowe w roku 2014

9 stycznia 2014

6 lutego 2014

6 marca 2014

3 kwietnia 2014

8 maja 2014 (Belgia)

5 czerwca 2014

3 lipca 2014

7 sierpnia 2014

4 września 2014

2 października 2014 (Włochy)

6 listopada 2014

4 grudnia 2014

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w roku 2015

8 stycznia 2015

21 stycznia 2015

5 lutego 2015

18 lutego 2015

5 marca 2015

18 marca 2015

2 kwietnia 2015

15 kwietnia 2015

7 maja 2015 (Cypr)

20 maja 2015

3 czerwca 2015

17 czerwca 2015

2 lipca 2015

15–16 lipca 2015

6 sierpnia 2015

3 września 2015

16 września 2015

8 października 2015 (Malta)

21 października 2015

5 listopada 2015

18 listopada 2015

3 grudnia 2015

16 grudnia 2015

7 stycznia 2016

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w roku 2015

19 marca 2015

18 czerwca 2015

17 września 2015

17 grudnia 2015

Konferencje prasowe w roku 2015

8 stycznia 2015

5 lutego 2015

5 marca 2015

2 kwietnia 2015

7 maja 2015 (Cypr)

3 czerwca 2015

2 lipca 2015

6 sierpnia 2015

3 września 2015

8 października 2015 (Malta)

5 listopada 2015

3 grudnia 2015

7 stycznia 2016

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami