SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE
The information published on this page is outdated.

Planlagte mødedatoer for ECB's styrelsesråd og generelle råd i 2014 og 2015

17. maj 2013

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet, at det også i 2014 og 2015, som hovedregel, vil mødes to gange om måneden. Der kan i særlige situationer gøres undtagelser til denne regel for at tage højde for ferieperioder og helligdage samt sikre en effektiv rækkefølge i afholdelsen af møder, når der i samme uge afholdes møder i Styrelsesrådet og Det Generelle Råd samt i Det Almindelige Råd for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB).

Som hovedregel vil Styrelsesrådet fortsat kun drøfte den pengepolitiske stilling for euroområdet på det første møde i måneden, som afholdes en torsdag. Beslutninger om ECB's officielle renter vil derfor normalt blive truffet på dette møde. Når Styrelsesrådet afholder endnu et møde i måneden, starter det onsdag eftermiddag og fortsætter torsdag morgen, hvis dagsordenen kræver det. På dette møde drøfter Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende ECB's og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis det er nødvendigt, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst tage den pengepolitiske stilling op til overvejelse og beslutte at ændre ECB's officielle renter uden hensyn til mødekalenderen.

I Styrelsesrådets mødekalender for 2014 og 2015 er der endvidere taget højde for, at reservekravsperioderne begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor den månedlige drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med nuværende praksis vil to af Styrelsesrådets møder blive afholdt uden for Frankfurt i både 2014 og 2015. I 2014 vil det første blive afholdt den 8. maj med Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique som vært og det andet den 2. oktober med Banca d'Italia som vært. I 2015 vil det første blive afholdt den 7. maj med Central Bank of Cyprus som vært og det andet den 8. oktober med Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta som vært.

Det Generelle Råd vil fortsat afholde kvartalsvise møder. Møderne vil som hovedregel blive afholdt torsdage efter Styrelsesrådets andet møde i måneden.

Endelig fortsætter ECB's nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der normalt afholdes pressekonference efter Styrelsesrådets første møde i måneden.

Mødekalender for ECB's styrelsesråd i 2014

9. januar 2014

22. januar 2014

6. februar 2014

19. februar 2014

6. marts 2014

19. marts 2014

3. april 2014

16. april 2014

8. maj 2014 (Belgien)

21. maj 2014

5. juni 2014

17. juni 2014

3. juli 2014

16.-17. juli 2014

7. august 2014

4. september 2014

17. september 2014

2. oktober 2014 (Italien)

15. oktober 2014

6. november 2014

19. november 2014

4. december 2014

17. december 2014

Mødekalender for ECB's generelle råd i 2014

20. marts 2014

18. juni 2014

18. september 2014

18. december 2014

Pressekonferencer i 2014

9. januar 2014

6. februar 2014

6. marts 2014

3. april 2014

8. maj 2014 (Belgien)

5. juni 2014

3. juli 2014

7. august 2014

4. september 2014

2. oktober 2014 (Italien)

6. november 2014

4. december 2014

Mødekalender for ECB's styrelsesråd i 2015

8. januar 2015

21. januar 2015

5. februar 2015

18. februar 2015

5. marts 2015

18. marts 2015

2. april 2015

15. april 2015

7. maj 2015 (Cypern)

20. maj 2015

3. juni 2015

17. juni 2015

2. juli 2015

15.-16. juli 2015

6. august 2015

3. september 2015

16. september 2015

8. oktober 2015 (Malta)

21. oktober 2015

5. november 2015

18. november 2015

3. december 2015

16. december 2015

7. januar 2015

Mødekalender for ECB's generelle råd i 2015

19. marts 2015

18. juni 2015

17. september 2015

17. december 2015

Pressekonferencer i 2015

8. januar 2015

5. februar 2015

5. march 2015

2. april 2015

7. maj 2015 (Cypern)

3. juni 2015

2. juli 2015

6. august 2015

3. september 2015

8. oktober 2015 (Malta)

5. november 2015

3. december 2015

7. januar 2016

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt