Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA
The information published on this page is outdated.

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2014 a 2015

17. mája 2013

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla, že v roku 2014 a 2015 sa jej zasadania budú aj naďalej konať spravidla dvakrát za mesiac. Tak ako po minulé roky plán zasadaní zohľadňuje dni pracovného pokoja a zabezpečuje efektívne usporiadanie zasadaní v prípadoch, keď Rada guvernérov a Generálna rada zasadajú v tom istom týždni ako generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká.

Rada guvernérov bude naďalej hodnotiť nastavenie menovej politiky eurozóny spravidla na prvom zasadaní v mesiaci, ktoré sa koná vo štvrtok. Rozhodnutia o výške kľúčových úrokových sadzieb ECB sa teda zvyčajne budú prijímať na tomto zasadaní. Na druhom zasadaní v mesiaci, ktoré sa začína v stredu popoludní a v závislosti od programu môže pokračovať aj vo štvrtok dopoludnia, sa bude Rada guvernérov zaoberať otázkami, ktoré súvisia s ďalšími úlohami a povinnosťami ECB a Eurosystému. V prípade potreby môže Rada guvernérov uskutočniť hodnotenie nastavenia menovej politiky a prijať rozhodnutie o zmene kľúčových úrokových sadzieb ECB kedykoľvek, bez ohľadu na pôvodný plán zasadaní.

Plán zasadaní Rady guvernérov na roky 2014 a 2015 prihliada aj na skutočnosť, že udržiavacie obdobia povinných minimálnych rezerv sa začínajú v deň vyrovnania hlavnej refinančnej operácie po zasadaní Rady guvernérov, na ktorom sa podľa plánu uskutočňuje mesačné hodnotenie nastavenia menovej politiky.

V súlade so zaužívanou praxou sa v roku 2014 i 2015 budú dve zasadania Rady guvernérov konať mimo Frankfurtu. V roku 2014 sa externé zasadanie bude konať 8. mája (hostiteľom bude Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) a 2. októbra (hostiteľom bude Banca d’Italia). V roku 2015 sa externé zasadanie bude konať 7. mája (hostiteľom bude Central Bank of Cyprus) a 8. októbra (hostiteľom bude Central Bank of Malta).

Generálna rada ECB bude aj naďalej zasadať raz za štvrťrok. Jej zasadania sa budú spravidla konať vždy vo štvrtok po druhom zasadaní Rady guvernérov.

Pravidelné tlačové konferencie ECB sa budú aj naďalej konať každý mesiac po prvom zasadaní Rady guvernérov.

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2014

9. januára 2014

22. januára 2014

6. februára 2014

19. februára 2014

6. marca 2014

19. marca 2014

3. apríla 2014

16. apríla 2014

8. mája 2014 (Belgicko)

21. mája 2014

5. júna 2014

17. júna 2014

3. júla 2014

16. – 17. júla 2014

7. augusta 2014

4. septembra 2014

17. septembra 2014

2. októbra 2014 (Taliansko)

15. októbra 2014

6. novembra 2014

19. novembra 2014

4. decembra 2014

17. decembra 2014

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2014

20. marca 2014

18. júna 2014

18. septembra 2014

18. decembra 2014

Tlačové konferencie v roku 2014

9. januára 2014

6. februára 2014

6. marca 2014

3. apríla 2014

8. mája 2014 (Belgicko)

5. júna 2014

3. júla 2014

7. augusta 2014

4. septembra 2014

2. októbra 2014 (Taliansko)

6. novembra 2014

4. decembra 2014

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2015

8. januára 2015

21. januára 2015

5. februára 2015

18. februára 2015

5. marca 2015

18. marca 2015

2. apríla 2015

15. apríla 2015

7. mája 2015 (Cyprus)

20. mája 2015

3. júna 2015

17. júna 2015

2. júla 2015

15. – 16. júla 2015

6. augusta 2015

3. septembra 2015

16. septembra 2015

8. októbra 2015 (Malta)

21. októbra 2015

5. novembra 2015

18. novembra 2015

3. decembra 2015

16. decembra 2015

7. januára 2016

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2015

19. marca 2015

18. júna 2015

17. septembra 2015

17. decembra 2015

Tlačové konferencie v roku 2015

8. januára 2015

5. februára 2015

5. marca 2015

2. apríla 2015

7. mája 2015 (Cyprus)

3. júna 2015

2. júla 2015

6. augusta 2015

3. septembra 2015

8. októbra 2015 (Malta)

5. novembra 2015

3. decembra 2015

7. januára 2016

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá