Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE
The information published on this page is outdated.

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2014. ja 2015. aastal

17. mai 2013

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas, et 2014. ja 2015. aastal toimuvad nõukogu istungid endiselt üldjuhul kaks korda kuus. Nagu ka eelnevatel aastatel, tehakse ajakavas erandeid olenevalt pühadest ja tähtpäevadest ning selleks, et tagada istungite tõhusalt toimiv graafik, kui EKP nõukogu ja üldnõukogu istungid toimuvad samal nädalal Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu istungitega.

Nõukogu hindab reeglina ka edaspidi euroala rahapoliitika kurssi ainult kuu esimesel istungil, mis peetakse neljapäeviti. Sellest tulenevalt võetakse esimesel istungil tavaliselt vastu ka otsused EKP baasintressimäärade kohta. Kuu teisel istungil, mis algab kolmapäeva pärastlõunal ja võib jätkuda neljapäeva hommikul, tegeleb nõukogu sõltuvalt päevakorrast EKP ning eurosüsteemi muid ülesandeid ja kohustusi puudutavate küsimustega. Kui see on vajalik, võib nõukogu siiski hinnata rahapoliitika kurssi ja otsustada muuta EKP baasintressimäärasid mis tahes ajal, olenemata varem kavandatud istungitest.

Nõukogu 2014. ja 2015. aasta istungite ajakavas on ühtlasi arvesse võetud, et reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitika kursi igakuine hindamine.

Vastavalt väljakujunenud tavale toimub nii 2014. kui ka 2015. aastal kaks nõukogu istungit taas väljaspool Frankfurti. 2014. aasta esimese välisistungi korraldab 8. mail Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ja teise 2. oktoobril Banca d’Italia. 2015. aastal korraldab esimese välisistungi 7. mail Central Bank of Cyprus ja teise 8. oktoobril Central Bank of Malta.

EKP üldnõukogu istungid toimuvad endiselt kord kvartalis. Reeglina toimuvad üldnõukogu istungid neljapäeviti pärast kuu teist nõukogu istungit.

Samuti jätkab EKP regulaarsete pressikonverentside korraldamist pärast kuu esimest nõukogu istungit.

EKP nõukogu istungid 2014. aastal

9. jaanuar 2014

22. jaanuar 2014

6. veebruar 2014

19. veebruar 2014

6. märts 2014

19. märts 2014

3. aprill 2014

16. aprill 2014

8. mai 2014 (Belgia)

21. mai 2014

5. juuni 2014

17. juuni 2014

3. juuli 2014

16.–17. juuli 2014

7. august 2014

4. september 2014

17. september 2014

2. oktoober 2014 (Itaalia)

15. oktoober 2014

6. november 2014

19. november 2014

4. detsember 2014

17. detsember 2014

EKP üldnõukogu istungid 2014. aastal

20. märts 2014

18. juuni 2014

18. september 2014

18. detsember 2014

Pressikonverentsid 2014. aastal

9. jaanuar 2014

6. veebruar 2014

6. märts 2014

3. aprill 2014

8. mai 2014 (Belgia)

5. juuni 2014

3. juuli 2014

7. august 2014

4. september 2014

2. oktoober 2014 (Itaalia)

6. november 2014

4. detsember 2014

EKP nõukogu istungid 2015. aastal

8. jaanuar 2015

21. jaanuar 2015

5. veebruar 2015

18. veebruar 2015

5. märts 2015

18. märts 2015

2. aprill 2015

15. aprill 2015

7. mai 2015 (Küpros)

20. mai 2015

3. juuni 2015

17. juuni 2015

2. juuli 2015

15.–16. juuli 2015

6. august 2015

3. september 2015

16. september 2015

8. oktoober 2015 (Malta)

21. oktoober 2015

5. november 2015

18. november 2015

3. detsember 2015

16. detsember 2015

7. jaanuar 2016

EKP üldnõukogu istungid 2015. aastal

19. märts 2015

18. juuni 2015

17. september 2015

17. detsember 2015

Pressikonverentsid 2015. aastal

8. jaanuar 2015

5. veebruar 2015

5. märts 2015

2. aprill 2015

7. mai 2015 (Küpros)

3. juuni 2015

2. juuli 2015

6. august 2015

3. september 2015

8. oktoober 2015 (Malta)

5. november 2015

3. detsember 2015

7. jaanuar 2016

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid