Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
The information published on this page is outdated.

Πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το 2014 και το 2015

17 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το 2014 και το 2015 θα συνεχίσει να συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές τον μήνα. Όπως ίσχυε και για τα προηγούμενα έτη, έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις ώστε να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες αργίες και να διασφαλίζεται η αποδοτική διοργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Συμβουλίου και του γενικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) όταν αυτές διεξάγονται την ίδια εβδομάδα.

Κατά κανόνα το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ μόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση του μήνα, η οποία θα διεξάγεται ημέρα Πέμπτη. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Όταν πραγματοποιεί δεύτερη συνεδρίαση τον ίδιο μήνα, η οποία θα αρχίζει το απόγευμα της Τετάρτης και ενδέχεται να συνεχίζεται το πρωί της Πέμπτης, ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αξιολογήσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και να μεταβάλει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το ανακοινωθέν πρόγραμμα συνεδριάσεων.

Επίσης, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 και το 2015 λαμβάνεται υπόψη ότι οι περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν εκτός Φρανκφούρτης τόσο το 2014 όσο και το 2015. Το 2014 η πρώτη εξωτερική συνεδρίαση θα διοργανωθεί στις 8 Μαΐου από την Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και η δεύτερη στις 2 Οκτωβρίου από την Banca d’Italia. Το 2015 η πρώτη εξωτερική συνεδρίαση θα διοργανωθεί στις 7 Μαΐου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η δεύτερη στις 8 Οκτωβρίου από την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνεχίσει να συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση. Οι συνεδριάσεις του θα διεξάγονται κατά κανόνα ημέρα Πέμπτη, μετά τη δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον αντίστοιχο μήνα.

Τέλος, οι τακτικές συνεντεύξεις Τύπου της ΕΚΤ θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2014

9 Ιανουαρίου 2014

22 Ιανουαρίου 2014

6 Φεβρουαρίου 2014

19 Φεβρουαρίου 2014

6 Μαρτίου 2014

19 Μαρτίου 2014

3 Απριλίου 2014

16 Απριλίου 2014

8 Μαΐου 2014 (Βέλγιο)

21 Μαΐου 2014

5 Ιουνίου 2014

17 Ιουνίου 2014

3 Ιουλίου 2014

16-17 Ιουλίου 2014

7 Αυγούστου 2014

4 Σεπτεμβρίου 2014

17 Σεπτεμβρίου 2014

2 Οκτωβρίου 2014 (Ιταλία)

15 Οκτωβρίου 2014

6 Νοεμβρίου 2014

19 Νοεμβρίου 2014

4 Δεκεμβρίου 2014

17 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2014

20 Μαρτίου 2014

18 Ιουνίου 2014

18 Σεπτεμβρίου 2014

18 Δεκεμβρίου 2014

Συνεντεύξεις Τύπου το 2014

9 Ιανουαρίου 2014

6 Φεβρουαρίου 2014

6 Μαρτίου 2014

3 Απριλίου 2014

8 Μαΐου 2014 (Βέλγιο)

5 Ιουνίου 2014

3 Ιουλίου 2014

7 Αυγούστου 2014

4 Σεπτεμβρίου 2014

2 Οκτωβρίου 2014 (Ιταλία)

6 Νοεμβρίου 2014

4 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2015

8 Ιανουαρίου 2015

21 Ιανουαρίου 2015

5 Φεβρουαρίου 2015

18 Φεβρουαρίου 2015

5 Μαρτίου 2015

18 Μαρτίου 2015

2 Απριλίου 2015

15 Απριλίου 2015

7 Μαΐου 2015 (Κύπρος)

20 Μαΐου 2015

3 Ιουνίου 2015

17 Ιουνίου 2015

2 Ιουλίου 2015

15-16 Ιουλίου 2015

6 Αυγούστου 2015

3 Σεπτεμβρίου 2015

16 Σεπτεμβρίου 2015

8 Οκτωβρίου 2015 (Μάλτα)

21 Οκτωβρίου 2015

5 Νοεμβρίου 2015

18 Νοεμβρίου 2015

3 Δεκεμβρίου 2015

16 Δεκεμβρίου 2015

7 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2015

19 Μαρτίου 2015

18 Ιουνίου 2015

17 Σεπτεμβρίου 2015

17 Δεκεμβρίου 2015

Συνεντεύξεις Τύπου το 2015

8 Ιανουαρίου 2015

5 Φεβρουαρίου 2015

5 Μαρτίου 2015

2 Απριλίου 2015

7 Μαΐου 2015 (Κύπρος)

3 Ιουνίου 2015

2 Ιουλίου 2015

6 Αυγούστου 2015

3 Σεπτεμβρίου 2015

8 Οκτωβρίου 2015 (Μάλτα)

5 Νοεμβρίου 2015

3 Δεκεμβρίου 2015

7 Ιανουαρίου 2016

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου