Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE
The information published on this page is outdated.

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulu vuosille 2014 ja 2015

17.5.2013

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt kokoontua myös vuosina 2014 ja 2015 pääsääntöisesti kaksi kertaa kuussa. Aiempien vuosien tapaan käytännöstä poiketaan lomakausien ja yleisten vapaapäivien yhteydessä sekä sen varmistamiseksi, että EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokoukset pystytään järjestämään tehokkaasti samoilla viikoilla kuin Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston kokoukset.

EKP:n neuvosto käsittelee euroalueen rahapolitiikan mitoitusta yleensä torstaina pidettävässä kuukauden ensimmäisessä kokouksessa. Myös korkopäätökset tehdään normaalisti tässä kokouksessa. Kun EKP:n neuvosto kokoontuu toisen kerran samassa kuussa, kokous alkaa keskiviikkoiltapäivänä ja jatkuu tarvittaessa torstaiaamuna. Tällöin käsitellään EKP:n ja eurojärjestelmän muita tehtäviä ja vastuualueita. Tarvittaessa EKP:n neuvosto voi tietenkin tehdä uusia rahapoliittisia tilannearvioita ja muuttaa EKP:n ohjauskorkoja myös kokousaikataulun ulkopuolella.

EKP:n neuvoston vuosien 2014 ja 2015 kokousaikataulussa on otettu huomioon, että vähimmäisvarantojen pitoajanjakso alkaa aina ensimmäisen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa on tarkoitus käsitellä rahapolitiikan mitoitusta.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 pidetään kaksi kokousta muualla kuin Frankfurtissa. Ensimmäistä isännöi 8.5.2014 Belgian keskuspankki ja toista 2.10.2014 Italian keskuspankki. Vuoden 2015 ensimmäistä Frankfurtin ulkopuolella järjestettävää kokousta isännöi 7.5.2015 Kyproksen keskuspankki ja toista 8.10.2015 Maltan keskuspankki.

EKP:n yleisneuvosto kokoontuu yhä neljännesvuosittain. Yleisneuvoston kokoukset ajoitetaan yleensä torstaille EKP:n neuvoston kuukauden toisen kokouksen yhteyteen.

Kuten tähänkin asti, EKP järjestää lehdistötilaisuuden kunkin kuukauden ensimmäisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen.

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2014

9.1.2014

22.1.2014

6.2.2014

19.2.2014

6.3.2014

19.3.2014

3.4.2014

16.4.2014

8.5.2014 (Belgiassa)

21.5.2014

5.6.2014

17.6.2014

3.7.2014

16.–17.7.2014

7.8.2014

4.9.2014

17.9.2014

2.10.2014 (Italiassa)

15.10.2014

6.11.2014

19.11.2014

4.12.2014

17.12.2014

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2014

20.3.2014

18.6.2014

18.9.2014

18.12.2014

Lehdistötilaisuudet vuonna 2014

9.1.2014

6.2.2014

6.3.2014

3.4.2014

8.5.2014 (Belgiassa)

5.6.2014

3.7.2014

7.8.2014

4.9.2014

2.10.2014 (Italiassa)

6.11.2014

4.12.2014

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2015

8.1.2015

21.1.2015

5.2.2015

18.2.2015

5.3.2015

18.3.2015

2.4.2015

15.4.2015

7.5.2015 (Kyproksessa)

20.5.2015

3.6.2015

17.6.2015

2.7.2015

15.–16.7.2015

6.8.2015

3.9.2015

16.9.2015

8.10.2015 (Maltassa)

21.10.2015

5.11.2015

18.11.2015

3.12.2015

16.12.2015

7.1.2016

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2015

19.3.2015

18.6.2015

17.9.2015

17.12.2015

Lehdistötilaisuudet vuonna 2015

8.1.2015

5.2.2015

5.3.2015

2.4.2015

7.5.2015 (Kyproksessa)

3.6.2015

2.7.2015

6.8.2015

3.9.2015

8.10.2015 (Maltassa)

5.11.2015

3.12.2015

7.1.2016

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle