Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Представяне на нова образователна игра

17 април 2013 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата публикуват нова уеб-базирана образователна игра „Top Floor – Изкачете се до върха!“.

Играта е предназначена за потребители на възраст 18-25 години и е във формата на интерактивна викторина, като действието се развива в асансьорите на въображаем модел на бъдещата нова сграда на ЕЦБ.

Задачата на играчите е да доставят пълен комплект от седем доклада на заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ на най-горния етаж на сградата. Докато се придвижват нагоре с асансьорите, играчите трябва да отговарят на поредица от въпроси с множествен избор за институционалната рамка, устройството и задачите на ЕЦБ, Евросистемата и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). За всеки правилен отговор те получават по един от необходимите документи.

Така „ Top Floor – Изкачете се до върха!“ обяснява сложната дейност на ЕЦБ, Евросистемата и ЕСЦБ посредством забавна, но информативна игра. Играчите се запознават по-специално с данните и анализите, които Управителният съвет взема предвид, когато приема решения за лихвените проценти в еврозоната.

Top Floor – Изкачете се до върха!“ е третата образователна игра, разработена от ЕЦБ и НЦБ от Евросистемата след стартирането през 2010 г. на „ €conomia – Играта за паричната политика“ и „ Inflation Island“. Подобно на двете предишни игри, и новата е достъпна на 22 официални езика на ЕС в рубриката с информационно-образователните материали на уебсайта на ЕЦБ (http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational) и на уебсайтовете на НЦБ от Евросистемата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите