Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Lansering av ett nytt spel

17 april 2013

Idag har ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet offenliggjort ett nytt webbaserat utbildningsspel kallat Top Floor – Make your way up.

Spelet riktar sig till åldersgruppen 18-25 år och består av interaktiva frågor och det hela utspelar sig i en fiktiv miljö i ECB:s framtida lokaler.

Spelaren har till uppgift att överlämna sju rapporter till ECB-rådet inför ett möte på översta våningen. Allteftersom spelaren försöker ta sig upp i byggnaden får de svara på ett antal flervalsfrågor om det institutionella ramverket, organisationen och om vilka arbetsuppgifter som ECB, Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet har. För varje korrekt svar får spelaren ett av de dokument som behövs.

Så förklarar Top Floor – Make your way up genom spelet det komplexa arbete som ECB, Eurosystemet och ECBS utför på ett roligt och samtidigt informativt vis. Spelarna får en inblick i de data och de analyser som ECB-rådet ska analysera när räntebesluten för euroområdet ska fattas.

Top Floor – Make your way up är det tredje utbildningsspelet som producerats av ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystem. De tidigare var €conomia – spelet om penningpolitiken och Inflation Island som båda kom 2010. Liksom de två tidigare spelen har det nya spelet producerats på 22 officiella EU-språk. Det finns som utbildningsmaterial under fliken ”Utbildningsmaterial (Educational) på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational) eller på webbplatserna för de nationella centralbankerna i Euroområdet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media