Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Nova izobraževalna igra

17. april 2013

Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke Eurosistema so danes predstavile novo izobraževalno igro z imenom »Top Floor – Prebij se do vrha!«.

Igra je namenjena mladim med 18. in 25. letom starosti in je zasnovana v obliki interaktivnega kviza, ki poteka v dvigalih domišljijske različice prihodnjih novih prostorov ECB.

V igri imajo igralci nalogo, da Svetu ECB, ki zaseda na vrhnjem nadstropju, dostavijo sedem dokumentov s podatki in analizami. Na poti navzgor morajo odgovoriti na več izbirnih vprašanj o institucionalnem ustroju, organizaciji in nalogah ECB, Eurosistema in Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Za vsak pravilen odgovor dobijo po enega od dokumentov.

Igra »Top Floor – Prebij se do vrha!« na zabaven, a informativen način predstavlja kompleksne dejavnosti ECB, Eurosistema in ESCB. Igralci dobijo uvid zlasti v različne podatke in analize, ki jih Svet ECB upošteva pri odločanju o obrestnih merah v euroobmočju.

»Top Floor – Prebij se do vrha!« je tretja tovrstna izobraževalna igra, ki so jo ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema zasnovale potem, ko so leta 2010 predstavile prvi dve: »€conomia – igra o denarni politiki« in »Inflation Island«. Enako kot prvi dve igri je tudi ta pripravljena v vseh 22 uradnih jezikih EU in na voljo v razdelku »Izobraževalna gradiva« na spletni strani ECB (http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational) ter na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema.

Educational

Stiki za medije