Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Корекция на алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и платената от Словакия вноска

1 януари 2009 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обявява корекция на капиталовия алгоритъм и на вноските, изплащани от националните централни банки (НЦБ).

В съответствие с чл. 29 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка дяловете на НЦБ в капиталовия алгоритъм се претеглят според дяловете на съответните държави-членки в общото население и в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз в равни съотношения съгласно данните, предоставени на ЕЦБ от Европейската комисия. Теглата се коригират на всеки пет години и при всяко присъединяване на нова държава към ЕС. Съответно на 1 януари 2009 г. капиталовият алгоритъм се коригира заради актуализацията на всеки пет години, въз основа на предоставените от Европейската комисия данни. В подобни случаи НЦБ прехвърлят помежду си дялове от капитала в степента, която е необходима, за да се осигури съответствие между разпределението на дяловете и коригираните тегла. Новото разпределение на дяловете на НЦБ в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ е представено в приложената към прессъобщението таблица. Общият размер на записания капитал на ЕЦБ остава непроменен – 5 760 652 402,58 евро.

Освен това на 1 януари 2009 г. Словакия прие еврото и националната централна банка ( Národná banka Slovenska) се присъедини към Евросистемата. В съответствие с член 49 от Устава, който постановява изискването НЦБ от евросистемата да внасят изцяло своя записан капитал, националната централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) изплати остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ. Единадесетте НЦБ извън еврозоната са задължени да внасят минимален процент от записания си капитал – понастоящем 7 % – като вноски за оперативните разходи на ЕЦБ.

Съответните решения на ЕЦБ са оповестени на уебсайта на ЕЦБ и своевременно ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Таблица 1. Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ

Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ
(%)
Записан дял от капитала (EUR) Внесен капитал (EUR)
до 31 декември 2008 г. от 1 януари 2009 г. от 1 януари 2009 г. от 1 януари 2009 г.
Централна банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) 2,4708 2,4256 139 730 384,68 139 730 384,68
Централна банка на Германия ( Deutsche Bundesbank) 20,5211 18,9373 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43
Централна банка и администрация за финансови услуги на Ирландия ( Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) 0,8885 1,1107 63 983 566,24 63 983 566,24
Централна банка на Гърция ( Bank of Greece) 1,8168 1,9649 113 191 059,06 113 191 059,06
Централна банка на Испания ( Banco de España) 7,5498 8,3040 478 364 575,51 478 364 575,51
Централна банка на Франция ( Banque de France) 14,3875 14,2212 819 233 899,48 819 233 899,48
Централната банка на Италия (Banca d’Italia) 12,5297 12,4966 719 885 688,14 719 885 688,14
Централна банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus) 0,1249 0,1369 7 886 333,14 7 886 333,14
Централна банка на Люксембург ( Banque centrale du Luxembourg) 0,1575 0,1747 10 063 859,75 10 063 859,75
Централна банка на Малта ( Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) 0,0622 0,0632 3 640 732,32 3 640 732,32
Централна банка на Нидерландия ( De Nederlandsche Bank) 3,8937 3,9882 229 746 339,12 229 746 339,12
Централна банка на Австрия ( Oesterreichische Nationalbank) 2,0159 1,9417 111 854 587,70 111 854 587,70
Централна банка на Португалия ( Banco de Portugal) 1,7137 1,7504 100 834 459,65 100 834 459,65
Централна банка на Словения ( Banka Slovenije) 0,3194 0,3288 18 941 025,10 18 941 025,10
Централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) - 0,6934 39 944 363,76 39 944 363,76
Централна банка на Финландия (Suomen Pankki– Finlands Bank) 1,2448 1,2539 72 232 820,48 72 232 820,48
Общо за НЦБ от еврозоната 69,6963 69,7915 4 020 445 721,56 4 020 445 721,56
Българска народна банка 0,8833 0,8686 50 037 026,77 3 502 591,87
Централна банка на Чехия ( Česká národní banka) 1,3880 1,4472 83 368 161,57 5 835 771,31
Централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank) 1,5138 1,4835 85 459 278,39 5 982 149,49
Централна банка на Естония ( Eesti Pank) 0,1703 0,1790 10 311 567,80 721 809,75
Централна банка на Латвия ( Latvijas Banka) 0,2813 0,2837 16 342 970,87 1 144 007,96
Централна банка на Литва ( Lietuvos bankas) 0,4178 0,4256 24 517 336,63 1 716 213,56
Централна банка на Унгария ( Magyar Nemzeti Bank) 1,3141 1,3856 79 819 599,69 5 587 371,98
Централна банка на Полша ( Narodowy Bank Polski) 4,8748 4,8954 282 006 977,72 19 740 488,44
Централна банка на Румъния ( Banca Naţionalặ a Romậniei) 2,5188 2,4645 141 971 278,46 9 937 989,49
Централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) 0,6765 - - -
Централна банка на Швеция ( Sveriges Riksbank) 2,3313 2,2582 130 087 052,56 9 106 093,68
Централна банка на Обединеното кралство ( Bank of England) 13,9337 14,5172 836 285 430,59 58 539 980,14
Общо за НЦБ извън еврозоната 30,3037 30,2085 1 740 206 681,02 121 814 467,67
Всичко* 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 142 260 189,23

* Поради закръглянето е възможно общата сума да не отговаря на сбора на всички представени числа.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите