Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Úprava klíče pro upisování základního kapitálu ECB a podílu splaceného Slovenskem

1. ledna 2009

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila úpravu svého klíče pro upisování základního kapitálu a podílů splacených národními centrálními bankami (NCB).

Podle článku 29 protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky jsou váhy podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB stanoveny rovným dílem podle podílu příslušného členského státu na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu Evropské unie (EU). Při výpočtu se vychází z údajů, které ECB poskytne Evropská komise. Tyto vážené podíly jsou upravovány jednou za pět let a kdykoli nový členský stát přistoupí k EU. K úpravě tedy dochází 1. ledna 2009 z důvodu pětileté aktualizace podle údajů, které poskytla Evropská komise. V takovém případě si národní centrální banky mezi sebou převedou podíly na základním kapitálu v nezbytném rozsahu tak, aby jejich složení odpovídalo upravenému klíči. Nové složení podílů národních centrálních bank na základním kapitálu ECB je uvedeno v tabulce připojené k této tiskové zprávě. Základní kapitál ECB zůstává beze změny na úrovni 5 760 652 402,58 EUR.

Dnes 1. ledna 2009 zavedlo Slovensko euro a Národná banka Slovenska se stala součástí Eurosystému. V souladu s článkem 49 statutu jsou národní banky Eurosystému povinny splatit svůj upsaný podíl na základním kapitálu ECB v plném rozsahu. Národná banka Slovenska tedy splatila zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB. Jedenáct národních centrálních bank zemí mimo eurozónu je povinno splatit pouze malou část svého podílu na upsaném kapitálu (v současnosti tato část představuje 7 %) jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB.

Příslušná rozhodnutí ECB jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou včas zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (v %) Upsaný podíl na základním kapitálu (v EUR) Splacený základní kapitál (v EUR)
Do 31. prosince 2008 Od 1. ledna 2009 Od 1. ledna 2009 Od 1. ledna 2009
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139 730 384,68 139 730 384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63 983 566,24 63 983 566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113 191 059,06 113 191 059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478 364 575,51 478 364 575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819 233 899,48 819 233 899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719 885 688,14 719 885 688,14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7 886 333,14 7 886 333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10 063 859,75 10 063 859,75
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3 640 732,32 3 640 732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229 746 339,12 229 746 339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111 854 587,70 111 854 587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100 834 459,65 100 834 459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18 941 025,10 18 941 025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39 944 363,76 39 944 363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72 232 820,48 72 232 820,48
Mezisoučet za skupinu NCB zemí eurozóny 69,6963 69,7915 4 020 445 721,56 4 020 445 721,56
Българска народна банка (Bulharská národní banka) 0,8833 0,8686 50 037 026,77 3 502 591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83 368 161,57 5 835 771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85 459 278,39 5 982 149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10 311 567,80 721 809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16 342 970,87 1 144 007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24 517 336,63 1 716 213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79 819 599,69 5 587 371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282 006 977,72 19 740 488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141 971 278,46 9 937 989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130 087 052,56 9 106 093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836 285 430,59 58 539 980,14
Mezisoučet za skupinu NCB zemí mimo eurozónu 30,3037 30,2085 1 740 206 681,02 121 814 467,67
Celkem* 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 142 260 189,23

*V důsledku zaokrouhlení se nemusí celkový součet přesně rovnat součtu všech uvedených číselných údajů.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média