SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ændringer af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB og Slovakiets bidrag

1. januar 2009

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag ændringerne af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB og de nationale centralbankers bidrag.

I henhold til artikel 29 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank fastsættes de nationale centralbankers andel i ECBs kapital ud fra en fordelingsnøgle, hvori hver national centralbank er tildelt en vægt, som beregnes på grundlag af Europa-Kommissionens tal for de enkelte landes andel af henholdsvis Den Europæiske Unions (EUs) samlede befolkning og BNP. Begge tal vægtes ens. Fordelingsnøglen justeres hvert femte år, eller når et nyt land bliver medlem af EU. Som følge af den femårlige opdatering justeres fordelingsnøglen for ECBs kapitalindskud derfor den 1. januar 2009 på grundlag af Europa-Kommissionens tal. Når der sker en sådan justering, omfordeler de nationale centralbanker deres kapitalandele imellem sig i nødvendigt omfang for at sikre, at fordelingen af kapitalandelene svarer til den ændrede fordelingsnøgle. Den nye fordeling af de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB fremgår af tabellen, som er vedhæftet denne pressemeddelelse. ECBs samlede tegnede kapital er uændret 5.760.652.402,58 euro.

Derudover har Slovakiet i dag den 1. januar 2009 indført euroen, og Národná banka Slovenska er blevet medlem af Eurosystemet. I henhold til statuttens artikel 49, hvoraf det fremgår, at de nationale centralbanker i Eurosystemet skal indbetale deres andel i den tegnede kapital fuldt ud, har Národná banka Slovenska indbetalt resten af sin kapitalandel i ECB. De 11 nationale centralbanker uden for euroområdet skal indbetale en minimumsprocentdel, for tiden 7 pct., af deres andel i den tegnede kapital som bidrag til ECBs driftsudgifter.

De afgørelser, som ECB har truffet i denne forbindelse, kan findes på ECBs websted. De vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på et senere tidspunkt.

Fordelingsnøgle for ECBs kapital

Fordelingsnøgle for ECBs kapital (pct.) Tegnet kapital (EUR) Indbetalt kapital (EUR)
Indtil 31. december 2008 Fra 1. januar 2009 Fra 1. januar 2009 Fra 1. januar 2009
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139.730.384.68 139.730.384.68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1.090.912.027.43 1.090.912.027.43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63.983.566.24 63.983.566.24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113.191.059.06 113.191.059.06
Banco de España 7,5498 8,3040 478.364.575.51 478.364.575.51
Banque de France 14,3875 14,2212 819.233.899.48 819.233.899.48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719.885.688.14 719.885.688.14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7.886.333.14 7.886.333.14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10.063.859.75 10.063.859.75
Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3.640.732.32 3.640.732.32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229.746.339.12 229.746.339.12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111.854.587.70 111.854.587.70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100.834.459.65 100.834.459.65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18.941.025.10 18.941.025.10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39.944.363.76 39.944.363.76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72.232.820.48 72.232.820.48
Gruppen af nationale centralbanker i euroområdet i alt 69,6963 69,7915 4.020.445.721.56 4.020.445.721.56
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0,8833 0,8686 50.037.026.77 3.502.591.87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83.368.161.57 5.835.771.31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85.459.278.39 5.982.149.49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10.311.567.80 721.809.75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16.342.970.87 1.144.007.96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24.517.336.63 1.716.213.56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79.819.599.69 5.587.371.98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282.006.977.72 19.740.488.44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141.971.278.46 9.937.989.49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130.087.052.56 9.106.093.68
Bank of England 13,9337 14,5172 836.285.430.59 58.539.980.14
Gruppen af nationale centralbanker uden for euroområdet i alt 30,3037 30,2085 1.740.206.681.02 121.814.467.67
I alt* 100,0000 100,0000 5.760.652.402.58 4.142.260.189.23

*På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af de angivne tal.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt