Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändring av ECB:s fördelningsnyckel för teckning av kapital och Slovakiens bidrag

1 januari 2009

Europeiska centralbanken (ECB) meddelar idag ändringar av fördelningsnyckeln för teckning av kapital och de nationella centralbankernas bidrag.

I enlighet med artikel 29 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken viktas de nationella centralbankernas andelar i ECB:s fördelningsnyckel enligt de respektive medlemsstaternas andel av Europeiska Unionens (EU) totala befolkning och bruttonationalprodukt, med lika vikt, i enlighet med vad Europeiska kommissionen meddelat ECB. Vikterna justeras vart femte år eller när ett land blir medlem i EU. Därför justeras ECB:s fördelningsnyckel för teckning av kapital den 1 januari 2009 på grund av femårsuppdateringen, baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen. Vid dessa tillfällen överför de nationella centralbankerna kapitalandelar mellan varandra i den utsträckning som behövs för att säkerställa att fördelningen av andelarna motsvarar den justerade fördelningsnyckeln. Den nya fördelningen av de nationella centralbankernas andelar av ECB:s fördelningsnyckel för teckning av kapital visas i tabellen som bifogas detta pressmeddelande. ECB:s totala tecknade kapital är oförändrat 5 760 652 402,58 EUR.

Slovakien har idag, den 1 januari 2009, infört euron och Národná banka Slovenska blev medlem av Eurosystemet. I enlighet med artikel 49 i stadgan, där de nationella centralbankerna i Eurosystemet ska betala in sitt tecknade kapital till fullo, har Národná banka Slovenska betalat in resterande bidrag till ECB:s kapital. De 11 nationella centralbanker som inte ingår i euroområdet ska betala in en minimiprocentsats, för närvarande 7 %, som bidrag till ECB:s driftkostnader.

De aktuella ECB-besluten finns på ECB:s webbplats och kommer senare att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) Tecknad andel av kapital (EUR) Inbetalt kapital (EUR)
T.o.m. 31 december 2008 Fr.o.m 1 januari 2009 Fr.o.m. 1 januari 2009 Fr.o.m. 1 januari 2009
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4708 2,4256 139 730 384,68 139 730 384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63 983 566,24 63 983 566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113 191 059,06 113 191 059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478 364 575,51 478 364 575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819 233 899,48 819 233 899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719 885 688,14 719 885 688,14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7 886 333,14 7 886 333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10 063 859,75 10 063 859,75
Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3 640 732,32 3 640 732,2
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229 746 339,12 229 746 339,12
Österreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111 854 587,70 111 854 587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100 834 459,65 100 834 459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18 941 025,10 18 941 025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39 944 363,76 39 944 363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72 232 820,48 72 232 820,48
Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet 69,6963 69,7915 4 020 445 721,56 4 020 445 721,56
Българска народна банка (Bulgariska nationalbanken) 0,8833 0,8686 50 037 026,77 3 502 591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83 368 161,57 5 835 771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85 459 278,39 5 982 149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10 311 567,80 721 809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16 342 970,87 1 144 007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24 517 336,63 1 716 213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79 819 599,69 5 587 371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282 006 977,72 19 740 488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141 971 278,46 9 937 989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges riksbank 2,3313 2,2582 130 087 052,56 9 106 093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836 285 430,59 58 539 980,14
Delsumma för gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet 30,3037 30,2085 1 740 206 681,02 121 814 467,67
Totalt* 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 142 260 189,23

*På grund av avrundningar kan summor av delposter avvika från totaler.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media