Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšana un Slovākijas iemaksa

2009. gada 1. janvārī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien paziņo par kapitāla atslēgas koriģēšanu un nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksām.

Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 29. pants paredz, ka NCB daļas ECB kapitāla atslēgā tiek svērtas vienādā proporcijā atbilstoši katras dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaram Eiropas Savienībā (ES), ko Eiropas Komisija paziņo ECB. Šos svērumus koriģē reizi piecos gados vai arī ja ES pievienojas jauna valsts. Tāpēc 2009. gada 1. janvārī kapitāla atslēga tiek koriģēta saskaņā ar reizi piecos gados veicamo korekciju, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem. Šādā gadījumā NCB savā starpā pārskaita kapitāla daļas tā, lai to sadalījums atbilstu korekcijām sistēmā. Jaunais NCB daļu sadalījums ECB kapitāla atslēgā atspoguļots tabulā, kas pievienota šim paziņojumam presei. Kopējais ECB parakstītā kapitāla apjoms nemainās (5 760 652 402.58 euro).

Turklāt šodien, 2009. gada 1. janvārī, Slovākija ir ieviesusi euro un Národná banka Slovenska pievienojusies Eurosistēmai. Saskaņā ar Statūtu 49. pantu, kas nosaka, ka Eurosistēmas valstu NCB pilnībā jāapmaksā to parakstītais kapitāls, Národná banka Slovenska apmaksājusi atlikušo ECB kapitāla daļu. 11 ārpus euro zonas esošo valstu NCB jāapmaksā minimālā procentuālā daļa no to parakstītā kapitāla (pašlaik – 7%), piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā.

Attiecīgie ECB lēmumi pieejami ECB interneta lapā un vēlāk tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) Parakstītā kapitāla daļa (EUR) Apmaksātais kapitāls (EUR)
līdz 2008. gada 31. decembrim no 2009. gada 1. janvāra no 2009. gada 1. janvāra no 2009. gada 1. janvāra
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2.4708 2.4256 139 730 384.68 139 730 384.68
Deutsche Bundesbank 20.5211 18.9373 1 090 912 027.43 1 090 912 027.43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0.8885 1.1107 63 983 566.24 63 983 566.24
Bank of Greece 1.8168 1.9649 113 191 059.06 113 191 059.06
Banco de España 7.5498 8.3040 478 364 575.51 478 364 575.51
Banque de France 14.3875 14.2212 819 233 899.48 819 233 899.48
Banca d’Italia 12.5297 12.4966 719 885 688.14 719 885 688.14
Central Bank of Cyprus 0.1249 0.1369 7 886 333.14 7 886 333.14
Banque centrale du Luxembourg 0.1575 0.1747 10 063 859.75 10 063 859.75
Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta 0.0622 0.0632 3 640 732.32 3 640 732.32
De Nederlandsche Bank 3.8937 3.9882 229 746 339.12 229 746 339.12
Oesterreichische Nationalbank 2.0159 1.9417 111 854 587.70 111 854 587.70
Banco de Portugal 1.7137 1.7504 100 834 459.65 100 834 459.65
Banka Slovenije 0.3194 0.3288 18 941 025.10 18 941 025.10
Národná banka Slovenska - 0.6934 39 944 363.76 39 944 363.76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1.2448 1.2539 72 232 820.48 72 232 820.48
Euro zonas valstu NCB grupas starpsumma 69.6963 69.7915 4 020 445 721.56 4 020 445 721.56
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0.8833 0.8686 50 037 026.77 3 502 591.87
Česká národní banka 1.3880 1.4472 83 368 161.57 5 835 771.31
Danmarks Nationalbank 1.5138 1.4835 85 459 278.39 5 982 149.49
Eesti Pank 0.1703 0.1790 10 311 567.80 721 809.75
Latvijas Banka 0.2813 0.2837 16 342 970.87 1 144 007.96
Lietuvos bankas 0.4178 0.4256 24 517 336.63 1 716 213.56
Magyar Nemzeti Bank 1.3141 1.3856 79 819 599.69 5 587 371.98
Narodowy Bank Polski 4.8748 4.8954 282 006 977.72 19 740 488.44
Banca Naţională a României 2.5188 2.4645 141 971 278.46 9 937 989.49
Národná banka Slovenska 0.6765 - - -
Sveriges Riksbank 2.3313 2.2582 130 087 052.56 9 106 093.68
Bank of England 13.9337 14.5172 836 285 430.59 58 539 980.14
Ārpus euro zonas esošo valstu NCB grupas starpsumma 30.3037 30.2085 1 740 206 681.02 121 814 467.67
Kopā* 100.0000 100.0000 5 760 652 402.58 4 142 260 189.23

*Skaitļu noapaļošanas rezultātā visu skaitļu summa var neatbilst kopsummai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem