Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB tőkejegyzési kulcsának és Szlovákia befizetésének módosítása

2009. január 1.

Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon bejelenti a bank tőkejegyzési kulcsában és az egyes nemzeti központi bankok által befizetett részesedésekben eszközölt módosításokat.

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 29. cikke értelmében a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való részesedéseit az Európai Bizottság által az EKB-nak nyújtott adatok alapján egyenlő mértékben súlyozzák azzal az aránnyal, amellyel a szóban forgó tagállamok az Európai Unió népességszámában, valamint bruttó hazai termékében részesülnek. A súlyozás kiigazítására ötévente kerül sor, valamint abban az esetben, amikor újabb ország csatlakozik az unióhoz. Ennek megfelelően az EKB tőkejegyzési kulcsát 2009. január 1-jén az ötévenkénti kiigazítás keretében és az Európai Bizottságtól kapott adatok alapján módosítjuk. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti központi bankok átrendezik egymás között a tőkerészesedéseket, hogy végül a részesedések új eloszlása a módosított kulcsnak feleljen meg. A tőkejegyzési kulcsban való részesedések új eloszlása a sajtóközleményhez csatolt táblázatban tekinthető meg. A jegyzett tőke teljes összege változatlan, azaz 5 760 652 402,58 euro.

A mai napon, 2009. január 1-jén Szlovákia átvette az eurót, és a Národná banka Slovenska az eurorendszer tagja lett. Az Alapokmány 49. cikkének megfelelően, amely előírja az eurorendszer tag nemzeti központi bankoknak, hogy teljes egészében fizessék be a jegyzett tőke rájuk eső részét, a Národná banka Slovenska befizette az EKB-nak a tőkerészesedése fennmaradó részét. Emellett az euroövezeten kívüli 11 nemzeti központi bank kötelezett az EKB működési költségeihez való hozzájárulásképpen a jegyzett tőke minimális százalékának – jelenleg 7%-nak – a befizetésére.

Az EKB vonatkozó határozatai a bank honlapján olvashatók, és a későbbiekben az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.

Az EKB tőkéjének jegyzési kulcsa

Az EKB tőkéjének jegyzési kulcsa (%) A tőkében jegyzett részesedés
(EUR)
Befizetett tőke (EUR)
2008. december 31-ig 2009. január 1-jétől 2009. január 1-jétől 2009. január 1-jétől
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139 730 384,68 139 730 384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63 983 566,24 63 983 566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113 191 059,06 113 191 059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478 364 575,51 478 364 575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819 233 899,48 819 233 899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719 885 688,14 719 885 688,14
Ciprusi Központi Bank 0,1249 0,1369 7 886 333,14 7 886 333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10 063 859,75 10 063 859,75
Central Bank of Malta/Bank Centrali ta’ Malta 0,0622 0,0632 3 640 732,32 3 640 732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229 746 339,12 229 746 339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111 854 587,70 111 854 587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100 834 459,65 100 834 459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18 941 025,10 18 941 025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39 944 363,76 39 944 363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72 232 820,48 72 232 820,48
Részösszeg, euroövezeti nemzeti központi bankok 69,6963 69,7915 4 020 445 721,56 4 020 445 721,56
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) 0,8833 0,8686 50 037 026,77 3 502 591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83 368 161,57 5 835 771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85 459 278,39 5 982 149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10 311 567,80 721 809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16 342 970,87 1 144 007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24 517 336,63 1 716 213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79 819 599,69 5 587 371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282 006 977,72 19 740 488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141 971 278,46 9 937 989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130 087 052,56 9 106 093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836 285 430,59 58 539 980,14
Részösszeg, euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok 30,3037 30,2085 1 740 206 681,02 121 814 467,67
Összesen* 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 142 260 189,23

*A kerekítés miatt a végösszeg nem mindig egyenlő a feltüntetett számok összegével.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok