Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB in prispevek Slovaške

1. januar 2009

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja prilagoditev kapitalskega ključa in prispevkov, ki jih vplačajo nacionalne centralne banke (NCB).

V skladu s členom 29 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke so deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB tehtani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in v bruto domačem proizvodu Evropske unije (EU), pri čemer sta oba deleža enakovredna, podatke pa priskrbi Evropska komisija. Uteži se prilagodijo vsakih pet let ali takrat, ko se nova država pridruži EU. Tako se 1. januarja 2009 kapitalski ključ ECB prilagaja zaradi petletnega preračuna na podlagi podatkov Evropske komisije. V takem primeru nacionalne centralne banke med sabo prenesejo kapitalske deleže v obsegu, ki je potreben, da bi se porazdelitev deležev ujemala s spremenjenim ključem. Nova porazdelitev deležev nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB je prikazana v tabeli, ki je priložena sporočilu za javnost. Skupni znesek vpisanega kapitala ECB ostaja nespremenjen v višini 5.760.652.402,58 EUR.

Poleg tega je danes, 1. januarja 2009, Slovaška uvedla euro, Národná banka Slovenska pa se je pridružila Eurosistemu. V skladu s členom 49 Statuta, po katerem morajo nacionalne centralne banke Eurosistema v celoti vplačati svoj vpisani kapital, je Národná banka Slovenska vplačala preostanek svojega prispevka h kapitalu ECB. Enajst nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja mora kot prispevek k stroškom poslovanja ECB vplačati minimalni odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu, ki trenutno znaša 7%.

Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletnih straneh ECB in bodo kmalu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Ključ za vpis kapitala ECB

Ključ za vpis kapitala ECB (%) Vpisani delež kapitala (EUR) Vplačani kapital (EUR)
Do 31. decembra 2008 Od 1. januarja 2009 Od 1. januarja 2009 Od 1. januarja 2009
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139.730.384,68 139.730.384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63.983.566,24 63.983.566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113.191.059,06 113.191.059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478.364.575,51 478.364.575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819.233.899,48 819.233.899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719.885.688,14 719.885.688,14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7.886.333,14 7.886.333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10.063.859,75 10.063.859,75
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3.640.732,32 3.640.732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229.746.339,12 229.746.339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111.854.587,70 111.854.587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100.834.459,65 100.834.459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18.941.025,10 18.941.025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39.944.363,76 39.944.363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72.232.820,48 72.232.820,48
Skupaj NCB euroobmočja 69,6963 69,7915 4.020.445.721,56 4.020.445.721,56
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) 0,8833 0,8686 50.037.026,77 3.502.591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83.368.161,57 5.835.771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85.459.278,39 5.982.149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10.311.567,80 721.809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16.342.970,87 1.144.007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24.517.336,63 1.716.213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79.819.599,69 5.587.371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282.006.977,72 19.740.488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141.971.278,46 9.937.989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130.087.052,56 9.106.093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836.285.430,59 58.539.980,14
Skupaj NCB zunaj euroobmočja 30,3037 30,2085 1.740.206.681,02 121.814.467,67
Skupaj* 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.142.260.189,23

*Zaradi zaokroževanja vrednost v vrstici skupaj ni vedno enaka vsoti vseh vrstic.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije