Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB kapitalo pasirašymo rakto koregavimas ir Slovakijos apmokėta įmoka

2009 m. sausio 1 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė apie kapitalo rakto koregavimą ir nacionalinių centrinių bankų apmokėtas įmokas.

Pagal Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 29 straipsnį, nacionalinių centrinių bankų dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte svoris nustatomas pagal atitinkamų valstybių narių bendro gyventojų skaičiaus ir bendrojo nacionalinio produkto dalį, imant po lygiai, visoje Europos Sąjungoje (ES), remiantis Europos Komisijos informacija, pateikta ECB. Šis svoris koreguojamas kas penkerius metus arba į ES įstojus naujai šaliai. Todėl 2009 m. sausio 1 d., baigiantis penkerių metų laikotarpiui, ECB kapitalo raktas koreguojamas remiantis Europos Komisijos pateikta informacija. Tada nacionaliniai centriniai bankai vieni kitiems perveda tokio dydžio kapitalo dalis, kokios reikalingos užtikrinti, kad kapitalo dalių paskirstymas atitiktų pakoreguotą raktą. Kaip iš naujo pasiskirstys nacionalinių centrinių bankų dalys ECB kapitalo rakte, parodyta prie šio pranešimo spaudai pridedamoje lentelėje. Bendras ECB pasirašytas kapitalas nesikeičia ir yra 5 760 652 402,58 euro.

Be to, šiandien, 2009 m. sausio 1 d., Slovakija įsivedė eurą, o Národná banka Slovenska prisijungė prie Eurosistemos. Pagal Statuto 49 straipsnį, kuriame nurodyta, kad Eurosistemai priklausantys nacionaliniai centriniai bankai privalo visiškai apmokėti savo pasirašyto kapitalo dalį, Národná banka Slovenska sumokėjo likusią savo įmokos į ECB kapitalą dalį. 11 ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų privalo sumokėti minimalią savo pasirašytojo kapitalo procentinę dalį (dabar – 7 %), kaip įnašą, skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti.

Atitinkamus ECB sprendimus galima rasti ECB interneto svetainėje. Atėjus laikui jie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB kapitalo pasirašymo raktas

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) Pasirašyta kapitalo dalis (eurais) Apmokėtas kapitalas (eurais)
Iki 2008 m. gruodžio 31 d. nuo 2009 m. sausio 1 d. nuo 2009 m. sausio 1 d. nuo 2009 m. sausio 1 d.
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2 4708 2 4256 139 730 384,68 139 730 384,68
Deutsche Bundesbank 20 5211 18 9373 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0 8885 1 1107 63 983 566,24 63 983 566,24
Bank of Greece 1 8168 1 9649 113 191 059,06 113 191 059,06
Banco de España 7 5498 8 3040 478 364 575,51 478 364 575,51
Banque de France 14 3875 14 2212 819 233 899,48 819 233 899,48
Banca d’Italia 12 5297 12 4966 719 885 688,14 719 885 688,14
Central Bank of Cyprus 0 1249 0 1369 7 886 333,14 7 886 333,14
Banque centrale du Luxembourg 0 1575 0 1747 10 063 859,75 10 063 859,75
Bank Ċentrali ta’Malta/ Central Bank of Malta 0 0622 0 0632 3 640 732,32 3 640 732,32
De Nederlandsche Bank 3 8937 3 9882 229 746 339,12 229 746 339,12
Oesterreichische Nationalbank 2 0159 1 9417 111 854 587,70 111 854 587,70
Banco de Portugal 1 7137 1 7504 100 834 459,65 100 834 459,65
Banka Slovenije 0 3194 0 3288 18 941 025,10 18 941 025,10
Národná banka Slovenska 0 6934 39 944 363,76 39 944 363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1 2448 1 2539 72 232 820,48 72 232 820,48
Tarpinė euro zonos nacionalinių centrinių bankų grupės suma 69 6963 69 7915 4 020 445 721,56 4 020 445 721,56
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0 8833 0 8686 50 037 026,77 3 502 591,87
Česká národní banka 1 3880 1 4472 83 368 161,57 5 835 771,31
Danmarks Nationalbank 1 5138 1 4835 85 459 278,39 5 982 149,49
Eesti Pank 0 1703 0 1790 10 311 567,80 721 809,75
Latvijas Banka 0 2813 0 2837 16 342 970,87 1 144 007,96
Lietuvos bankas 0 4178 0 4256 24 517 336,63 1 716 213,56
Magyar Nemzeti Bank 1 3141 1 3856 79 819 599,69 5 587 371,98
Narodowy Bank Polski 4 8748 4 8954 282 006 977,72 19 740 488,44
Banca Naţională a României 2 5188 2 4645 141 971 278,46 9 937 989,49
Národná banka Slovenska 0 6765
Sveriges Riksbank 2 3313 2 2582 130 087 052,56 9 106 093,68
Bank of England 13 9337 14 5172 836 285 430,59 58 539 980,14
Tarpinė ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų grupės suma 30 3037 30 2085 1 740 206 681,02 121 814 467,67
Iš viso 100 0000 100 0000 5 760 652 402,58 4 142 260 189,23

* Dėl apvalinimo visų skaičių bendra suma gali nesutapti.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai