Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Ajustări ale grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE şi ale contribuţiei Slovaciei

1 ianuarie 2009

Banca Centrală Europeană (BCE) anunţă astăzi ajustări ale grilei sale de repartiţie pentru subscrierea capitalului şi ale contribuţiilor băncilor centrale naţionale (BCN).

În conformitate cu articolul 29 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi al Băncii Centrale Europene (BCE), cotele BCN în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE reflectă ponderea fiecărui stat membru în totalul populaţiei şi produsul intern brut al UE, în proporţii egale, în concordanţă cu datele comunicate BCE de către Comisia Europeană. Ponderile sunt ajustate o dată la cinci ani sau ori de câte ori o ţară aderă la UE. În consecinţă, la data de 1 ianuarie 2009, grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE se ajustează în cadrul actualizării cincinale, pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană. Astfel, BCN îşi transferă reciproc cotele de capital necesare pentru a asigura că repartiţia cotelor corespunde grilei ajustate. Noua repartiţie a cotelor BCN în grila pentru subscrierea la capitalul BCE este prezentată în tabelul anexat prezentului comunicat de presă. Valoarea totală a capitalului subscris al BCE, care se cifrează la 5 760 652 402,58 EUR, rămâne nemodificată.

De asemenea, astăzi, 1 ianuarie 2009, Slovacia a adoptat euro, iar Národná banka Slovenska a aderat la Eurosistem. În conformitate cu articolul 49 din Statut, care prevede obligaţia BCN din Eurosistem de a vărsa integral capitalul subscris, Národná banka Slovenska a vărsat partea rămasă din contribuţia sa la capitalul BCE. Cele 11 BCN din afara zonei euro trebuie să verse numai un procent minim din capitalul lor subscris, stabilit în prezent la 7%, ca o contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE.

Deciziile BCE corespunzătoare sunt disponibile pe website-ul BCE şi vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la timpul potrivit.

Tabel 1. Grila de repartiţie pentru subscrierea capitalului BCE

Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%) Cota de capital subscrisă (EUR) Capitalul vărsat (EUR)
până la 31 decembrie 2008 de la 1 ianuarie 2009 de la 1 ianuarie 2009 de la 1 ianuarie 2009
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139 730 384,68 139 730 384,68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63 983 566,24 63 983 566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113 191 059,06 113 191 059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478 364 575,51 478 364 575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819 233 899,48 819 233 899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719 885 688,14 719 885 688,14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7 886 333,14 7 886 333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10 063 859,75 10 063 859,75
Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3 640 732,32 3 640 732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229 746 339,12 229 746 339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111 854 587,70 111 854 587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100 834 459,65 100 834 459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18 941 025,10 18 941 025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39 944 363,76 39 944 363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72 232 820,48 72 232 820,48
Subtotal pentru grupul BCN din zona euro 69,6963 69,7915 4 020 445 721,56 4 020 445 721,56
Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) 0,8833 0,8686 50 037 026,77 3 502 591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83 368 161,57 5 835 771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85 459 278,39 5 982 149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10 311 567,80 721 809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16 342 970,87 1 144 007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24 517 336,63 1 716 213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79 819 599,69 5 587 371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282 006 977,72 19 740 488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141 971 278,46 9 937 989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130 087 052,56 9 106 093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836 285 430,59 58 539 980,14
Subtotal pentru grupul BCN din afara zonei euro 30,3037 30,2085 1 740 206 681,02 121 814 467,67
Total* 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 142 260 189,23

*Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei tuturor valorilor indicate.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media