Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB en de bijdrage van Slowakije

1 januari 2009

De kapitaalverdeelsleutel van de Europese Centrale Bank (ECB) en de door de nationale centrale banken (NCB's) betaalde bijdragen worden aangepast. Dat maakt de ECB vandaag bekend.

Krachtens artikel 29 van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank is het aandeel van de nationale centrale banken in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB gelijk aan de som van 50% van het aandeel van de lidstaat in kwestie in de bevolking van de Europese Unie (EU) en 50% van zijn aandeel in het bruto binnenlands product. zoals medegedeeld door de Europese Commissie aan de ECB. Deze wegingen worden om de vijf jaar en bij toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU aangepast. Dientengevolge vindt op 1 januari 2009 de vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB plaats op basis van door de Europese Commissie verstrekte gegevens. In een dergelijk geval dragen de nationale centrale banken onderling aandelen in het kapitaal over in die mate dat de verdeling van de aandelen overeenkomt met de aangepaste sleutel. De nieuwe verdeling van de aandelen van de nationale centrale banken in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB wordt in de aan dit persbericht gehechte tabel weergegeven. Het totaalbedrag van het geplaatste kapitaal van de ECB blijft met EUR 5.760.652.402.58 ongewijzigd.

Daarnaast is Slowakije vandaag. 1 januari 2009. overgegaan op de euro en is Národná banka Slovenska deel gaan uitmaken van het Eurosysteem. Overeenkomstig artikel 49 van de Statuten. dat bepaalt dat de nationale centrale banken van het Eurosysteem gehouden zijn hun aandeel in het geplaatste kapitaal vol te storten. heeft Národná banka Slovenska het resterende bedrag van haar aandeel in het kapitaal van de ECB gestort. Van de 11 nationale centrale banken buiten het eurogebied wordt vereist dat zij een minimaal percentage van hun aandeel in het kapitaal (momenteel 7%) storten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.

De betreffende besluiten van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.

Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB

Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) Aandeel in het kapitaal (EUR) Volgestort kapitaal (EUR)
tot en met 31 december 2008 vanaf 1 januari 2009 vanaf 1 januari 2009 vanaf 1 januari 2009
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,4708 2,4256 139.730.384.68 139.730.384.68
Deutsche Bundesbank 20,5211 18,9373 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 1,1107 63.983.566,24 63.983.566,24
Bank of Greece 1,8168 1,9649 113.191.059,06 113.191.059,06
Banco de España 7,5498 8,3040 478.364.575,51 478.364.575,51
Banque de France 14,3875 14,2212 819.233.899,48 819.233.899,48
Banca d’Italia 12,5297 12,4966 719.885.688,14 719.885.688,14
Central Bank of Cyprus 0,1249 0,1369 7.886.333,14 7.886.333,14
Banque centrale du Luxembourg 0,1575 0,1747 10.063.859,75 10.063.859,75
Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta 0,0622 0,0632 3.640.732,32 3.640.732,32
De Nederlandsche Bank 3,8937 3,9882 229.746.339,12 229.746.339,12
Oesterreichische Nationalbank 2,0159 1,9417 111.854.587,70 111.854.587,70
Banco de Portugal 1,7137 1,7504 100.834.459,65 100.834.459,65
Banka Slovenije 0,3194 0,3288 18.941.025,10 18.941.025,10
Národná banka Slovenska - 0,6934 39.944.363,76 39.944.363,76
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2448 1,2539 72.232.820,48 72.232.820,48
Subtotaal voor de groep NCB’s van het eurogebied 69,6963 69,7915 4.020.445.721,56 4.020.445.721,56
Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) 0,8833 0,8686 50.037.026,77 3.502.591,87
Česká národní banka 1,3880 1,4472 83.368.161,57 5.835.771,31
Danmarks Nationalbank 1,5138 1,4835 85.459.278,39 5.982.149,49
Eesti Pank 0,1703 0,1790 10.311.567,80 721.809,75
Latvijas Banka 0,2813 0,2837 16.342.970,87 1.144.007,96
Lietuvos bankas 0,4178 0,4256 24.517.336,63 1.716.213,56
Magyar Nemzeti Bank 1,3141 1,3856 79.819.599,69 5.587.371,98
Narodowy Bank Polski 4,8748 4,8954 282.006.977,72 19.740.488,44
Banca Naţională a României 2,5188 2,4645 141.971.278,46 9.937.989,49
Národná banka Slovenska 0,6765 - - -
Sveriges Riksbank 2,3313 2,2582 130.087.052,56 9.106.093,68
Bank of England 13,9337 14,5172 836.285.430,59 58.539.980,14
Subtotaal voor de groep NCB’s buiten het eurogebied 30,3037 30,2085 1.740.206.681,02 121.814.467,67
Totaal* 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.142.260.189,23

*Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media