Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB beslutar om nästa steg for uppförandet av sina nya lokaler

1 december 2008

Baserat på en omfattande analys har ECB-rådet beslutat att ytterligare en gång infordra anbud på anläggningsarbetena för ECB:s nya lokaler i Frankfurt am Main. Ungefär 15 skräddarsydda anbudsinfordringar kommer att infordras under 2009.

Nya anbud på anläggningsarbetena kommer igen att infordras för att förbättra konkurrensen om projektet. I slutet av 2009 kommer, baserat på resultaten av anbudsförfarandet, ECB-rådet att besluta om man ämnar gå vidare med projektet. Vid godkännande kommer anläggningsarbetena på tomten för den gamla Grossmarkthalle att fortsätta under 2010 och slutförandet av det nya sätet väntas ske under början av 2014.

ECB är fast bunden vid den inledningsvis uppskattade byggkostnaden på runt 500 miljoner euro (till 2005 års konstanta priser) för de nya lokalerna, som är ritat av arkitektkontoret COOP HIMMELB(L)AU från Wien.

Arkitekter och planerare kommer att börja planeringen av utförandet i januari 2009. Upphandlingen av en övergripande byggledning inleds samtidigt.

Mer detaljerad information om ECB:s nya lokaler finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises. De olika anbudsinfordringarna kommer även att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media