Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Odločitev ECB o nadaljevanju projekta nove stavbe

1. december 2008

Po poglobljeni analizi je Svet Evropske centralne banke (ECB) sklenil, da s približno 15 namensko oblikovanimi razpisi, ki bodo objavljeni v letu 2009, ponovno izvede javni razpis za izvedbo gradbenih del na novi stavbi ECB v Frankfurtu na Majni.

Namen novih javnih razpisov je okrepiti konkurenco med gradbenimi podjetji za ta projekt. Svet ECB se bo ob koncu leta 2009 glede na rezultate razpisov odločil, ali naj se projekt nadaljuje ali ne. Če bo odločitev pozitivna, se bodo dela na nekdanji veleprodajni tržnici Grossmarkthalle nadaljevala v letu 2010 in naj bi bila končana v začetku leta 2014.

ECB ostaja trdno odločena, da za svojo novo stavbo, ki jo je zasnoval dunajski arhitekturni biro COOP HIMMELB(L)AU, ostane v okviru prvotno ocenjenih stroškov gradnje v višini približno 500 milijonov EUR (po stalnih cenah iz leta 2005).

Arhitekti in načrtovalci bodo z načrtovanjem izvedbe začeli januarja 2009. Vzporedno se bo začel tudi postopek javnega naročanja za izvajalca, ki bo usklajeval celotno gradnjo.

Podrobneje je projekt gradnje nove stavbe ECB predstavljen na spletni strani ECB z naslovom http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

Vsi javni razpisi bodo objavljeni tudi v Uradnem listu Evropske unije.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije