Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB pieņem lēmumu par jauno telpu būvniecības turpmāko norisi

2008. gada 1. decembrī

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome, pamatojoties uz detalizētu analīzi, pieņēmusi lēmumu rīkot atkārtotu konkursa procesu par ECB jauno telpu būvniecības darbiem Frankfurtē pie Mainas. 2009. gadā tiks izsludināti aptuveni 15 atsevišķi uzaicinājumi uz konkursu.

Jaunie uzaicinājumi uz konkursu par būvniecības darbiem tiek izsludināti, lai uzlabotu konkurenci saistībā ar šo projektu. 2009. gada beigās Padome, pamatojoties uz konkursa procesa rezultātiem, pieņems lēmumu par projekta turpināšanu. Ja tiks pieņemts lēmums projektu turpināt, būvniecības darbi bijušās Tirgus halles (Grossmarkthalle) vietā turpināsies 2010. gadā, un paredzams, ka jaunās telpas tiks pabeigtas 2014. gada sākumā.

ECB joprojām ir pilnībā apņēmusies nepārsniegt sākotnēji lēstās Vīnes arhitektu biroja COOP HIMMELB(L)AU projektēto jauno telpu būvniecības izmaksas aptuveni 500 milj. euro apjomā (2005. gada salīdzināmajās cenās).

Arhitekti un plānotāji sāks darba izpildes plānošanu 2009. gada janvārī. Vienlaikus tiks sākta vispārējā būvdarbu vadības uzņēmuma meklēšana.

Sīkāka informācija par jaunajām ECB telpām pieejama ECB interneta lapā http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises. Visi uzaicinājumi uz konkursu tiks publicēti arī Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

New ECB Premises

  • Picture shows DownTown Frankfurt

Project website

Kontaktinformācija presei