Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ взема решение за следващите стъпки в проекта за нова сграда

1 декември 2008 г.

Въз основа на задълбочен анализ Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да обяви нова тръжна процедура за строителните работи по новата сграда на банката във Франкфурт на Майн, като в хода на 2009 г. трябва да бъдат публикувани около 15 специално разработени покани за представяне на оферти.

Ще бъдат обявени нови покани за представяне на оферти за строителните работи с цел да се насърчи конкуренцията по проекта. Въз основа на резултатите от тръжната процедура в края на 2009 г. Управителният съвет ще вземе решение дали да продължи работата по проекта. В случай че бъде дадено потвърждение, строителните работи на мястото на бившия пазар на едро ( Grossmarkthalle) ще продължат през 2010 г., като се предвижда новата сграда да бъде завършена в началото на 2014 г.

Европейската централна банка остава твърдо решена да се придържа към първоначалната оценка на разходите за строителството на новата сграда по проекта на виенското архитектурно студио COOP HIMMELB(L)AU - около 500 милиона евро (по съпоставими цени от 2005 г.).

През януари 2009 г. архитектите и екипът по планирането ще започнат да планират изпълнението на проекта. Едновременно с това ще започне възлагането на поръчка за цялостното ръководство на строежа.

Повече подробности за новата сграда на ЕЦБ можете да намерите на уебсайта на банката: http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises. Поканите за представяне на оферти ще бъдат публикувани и в Официален вестник на Европейския съюз.

New ECB Premises

  • Picture shows DownTown Frankfurt

Project website

Данни за контакт за медиите