European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzja EBC w sprawie dalszych działań związanych z nową siedzibą

1 grudnia 2008 r.

Po przeprowadzeniu gruntownej analizy Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła decyzję o powtórzeniu procesu przetargowego na roboty budowlane związane z nową siedzibą EBC we Frankfurcie nad Menem; w ciągu 2009 roku przewiduje się wystawienie około 15 zaproszeń do przetargu.

Wystosowanie nowych zaproszeń do przetargu na prace budowlane ma na celu zwiększenie konkurencji pomiędzy oferentami. Pod koniec 2009 r., na podstawie wyników procesu przetargowego, Rada Prezesów zdecyduje, czy przedsięwzięcie będzie realizowane. Jeśli decyzja będzie pozytywna, roboty budowlane na terenie Grossmarkthalle będą kontynuowane w 2010 roku, a ukończenie nowej siedziby powinno nastąpić na początku 2014 roku.

EBC w pełni podtrzymuje swoje zobowiązanie, że koszt budowy nowej siedziby według projektu wiedeńskiej pracowni architektonicznej COOP HIMMELB(L)AU nie przekroczy pierwotnej wartości kosztorysowej około 500 mln euro (w cenach stałych z 2005 roku).

Architekci i planiści przystąpią do opracowania planów wykonawczych w styczniu 2009 roku. Jednocześnie rozpocznie się konkurs mający wyłonić generalne kierownictwo robót budowlanych.

Więcej informacji o nowej siedzibie EBC można znaleźć na stronie internetowej http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises. Poszczególne zaproszenia do przetargu będą również publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami