Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n uusien toimitilojen rakennushankkeen jatko

1.12.2008

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perusteellisen analyysin jälkeen päättänyt käynnistää uuden tarjouskilpailumenettelyn EKP:n Frankfurt am Mainiin rakennettavien uusien toimitilojen rakennusurakasta. Urakka kilpailutetaan arviolta 15:ssä sopivaksi katsotussa osassa vuoden 2009 aikana.

Uuden tarjouskilpailumenettelyn tarkoituksena on tehostaa kilpailua urakasta. EKP:n neuvosto päättää tarjouskilpailujen tulosten perusteella loppuvuodesta 2009, jatketaanko hanketta. Mikäli sitä päätetään jatkaa, rakennustyöt entisen Grossmarkthallen tontilla jatkuvat vuonna 2010 ja uusien toimitilojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 alussa.

EKP on yhä täysin sitoutunut noudattamaan uusien toimitilojensa alkuperäistä kustannusarviota. Wieniläisen arkkitehtitoimisto COOP HIMMELB(L)AUn suunnittelemien toimitilojen arvioidut rakennuskustannukset ovat (vuoden 2005 kiinteillä hinnoilla) noin 500 miljoonaa euroa.

Arkkitehdit ja suunnittelijat ryhtyvät suunnittelemaan toteutusta tammikuussa 2009. Samalla käynnistyy rakennusurakan yleistä hallinnointia koskeva hankintamenettely.

Yksityiskohtaisempaa tietoa EKP:n uusista toimitiloista on EKP:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises. Tarjouspyynnöt julkaistaan lisäksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle