Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Anbudsinfordran för generalentreprenad för uppförande av ECB:s nya lokaler

10 juli 2007

I augusti 2007 kommer Europeiska centralbanken (ECB) att inleda ett internationellt offentligt anbudsförfarande avseende en generalentreprenör som skall uppföra dess nya lokaler. Upphandlingsmeddelandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB:s nya lokaler kommer att uppföras på den tomt i östra delen av Frankfurt am Main, Tyskland, där den f.d. grosshandlarmarknaden är belägen, med utgångspunkt från en design av arkitektbyrån COOP HIMMELB(L)AU i Wien. De nya lokalerna omfattar en höghusbyggnad som är cirka 180 meter hög, den före detta grosshandlarmarknaden ( Großmarkthalle), andra byggnader och ett grönområde.

Själva bygg- och anläggningsarbetet kommer att påbörjas i oktober 2008 och beräknas vara slutfört före slutet av 2011.

Det arbete och de tjänster som generalentreprenören förväntas utföra kommer huvudsakligen att omfatta byggnads- och monteringsarbete, men även planerings- och förvaltningstjänster kommer att ingå.

Ytterligare information om denna anbudsinfordran för uppförande av ECB:s nya lokaler finns på följande Internetadresser: http://ted.europa.eu (sök: T070), www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/proc/tenders, www.new-ecb-premises.com.

Mer ingående uppgifter om utformningen av de nya lokalerna finns på www.ecb.europa.eu/ecb/premises och på www.new-ecb-premises.com.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media