Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογη γενικόυ ανάδοχου για την κατασκευη των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ

10 Ιουλίου 2007

Τον Αύγουστο 2007 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προκηρύξει διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή γενικού αναδόχου για την κατασκευή των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων. Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ θα ανεγερθούν στον χώρο της παλαιάς κεντρικής αγοράς στο ανατολικό τμήμα της Φραγκφούρτης, στη Γερμανία, και βασίζονται στο σχέδιο του αρχιτεκτονικού γραφείου COOP HIMMELB(L)AU από τη Βιέννη. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν έναν ουρανοξύστη ύψους περίπου 180 μέτρων, το κτίριο της παλαιάς κεντρικής αγοράς της Φραγκφούρτης ( Großmarkthalle), άλλα βοηθητικά κτίρια και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2008 και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011.

Οι εργασίες και οι υπηρεσίες που θα ανατεθούν στον γενικό ανάδοχο θα αφορούν κυρίως το κατασκευαστικό έργο και τη διαρρύθμιση των χώρων, αλλά θα περιλαμβάνουν και υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον επικείμενο διαγωνισμό για την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ διατίθενται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://ted.europa.eu (ένδειξη Τ070), www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/proc/tenders, www.new-ecb-premises.com.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο των νέων εγκαταστάσεων διατίθενται στις διευθύνσεις www.ecb.europa.eu/ecb/premises και www.new-ecb-premises.com.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου