Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Ogłoszenie publicznego przetargu na głównego wykonawcę nowej siedziby EBC

10 lipca 2007 r.

W sierpniu 2007 r. Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosi międzynarodowy przetarg publiczny na głównego wykonawcę swojej nowej siedziby. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej EBC.

Nowa siedziba EBC powstanie w miejscu dawnej hali targowej we wschodniej części Frankfurtu nad Menem w Niemczech, według projektu wiedeńskiego biura architektonicznego COOP HIMMELB(L)AU. Obejmie ona wieżowiec o wysokości około 180 m, dawną halę targową ( Großmarkthalle), inne zabudowania oraz zagospodarowany teren zielony.

Główne prace budowlane rozpoczną się w październiku 2008 r., a ich ukończenie zaplanowane jest przed końcem 2011 r.

Prace i usługi realizowane przez głównego wykonawcę obejmą przede wszystkim roboty budowlano-wykończeniowe, ale także usługi z zakresu planowania i zarządzania.

Dalsze informacje o zbliżającym się przetargu na budowę nowej siedziby EBC można znaleźć pod następującymi adresami internetowymi: http://ted.europa.eu (wyszukaj: T070), www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/proc/tenders oraz www.new-ecb-premises.com.

Szczegółowe informacje o projekcie nowej siedziby można znaleźć na stronach www.ecb.europa.eu/ecb/premises oraz www.new-ecb-premises.com.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami