Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Julkinen tarjouskilpailu EKP:n uusien toimitilojen rakentamisesta vastaavan pääurakoitsijan valitsemiseksi

10.7.2007

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnistää elokuussa 2007 julkisen kansainvälisen tarjouskilpailun EKP:n uusien toimitilojen rakentamisesta vastaavan pääurakoitsijan valitsemiseksi. Hankintailmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n uudet toimitilat rakennetaan aiemmin tukkukaupan käytössä olleelle tontille Frankfurt am Mainin itäosaan, Saksaan. Hanke toteutetaan wieniläisen arkkitehtitoimiston COOP HIMMELB(L)AUn suunnitelman pohjalta. Toimitiloihin kuuluvat noin 180 metrin korkuinen tornitalo, entinen tukkukaupan halli ( Großmarkthalle), muita oheisrakennuksia sekä maisemoitu tontti.

Pääasiallinen rakennustyö alkaa lokakuussa 2008, ja sen on tarkoitus valmistua ennen vuoden 2011 loppua.

Pääurakoitsijan tehtävänä on lähinnä rakennus- ja varustustöiden suorittaminen, mutta urakkaan sisältyy myös suunnittelu- ja hallinnointipalveluja.

Lisätietoa tulevasta tarjouskilpailusta EKP:n uusien toimitilojen rakentamiseksi on verkko-osoitteissa: http://ted.europa.eu (hankintailmoituksen tunnistekoodi: T070), www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/proc/tenders ja www.new-ecb-premises.com.

Yksityiskohtaisempaa tietoa uusien toimitilojen suunnitelmasta ja ulkoasusta on verkko-osoitteissa: www.ecb.europa.eu/ecb/premises ja www.new-ecb-premises.com.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle