Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Словения се присъединява към еурозоната

2 януари 2007 г.

Вчера, на 1 януари 2007 г., в Словения бе въведено еурото и тя стана тринадесетата държава – членка на Европейския съюз, приела единната европейска валута, и първата от новите държави-членки, която се присъединява към европейския Икономически и паричен съюз. Европейската централна банка (ЕЦБ) приветства по-нататъшното разширяване на еурозоната.

С въвеждането на еурото в Словения Централната банка на Словения ( Banka Slovenje) става пълноправен член на Еуросистемата със същите права и отговорности като тези на дванадесетте национални централни банки на останалите държави – членки на ЕС, приели еурото. В съответствие с член 49 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на ЕЦБ Централната банка на Словения ( Banka Slovenje) преведе остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ, както и своя дял от чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.

Оповестените на 27 и 28 декември 2006 г. потребности на еурозоната от ликвидност и разпределение на участието в основните операции по рефинансиране бяха съобразени с включването от 1 януари 2007 г. на словенските парично-финансови институции в банковата система на еурозоната. На 3 януари 2007 г. словенската страна за първи път ще има възможност да участва в основните операции по рефинансиране на Еуросистемата.

Списъкът на парично-финансовите институции, разположени на територията на Словения, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, е публикуван на интернет страницата на ЕЦБ наред със списъците на другите държави – членки на ЕС, приели еурото. Списъкът с активите, разположени на територията на Словения и приемани като обезпечение по кредитните операции на Еуросистемата, също е оповестен на интернет страницата на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите