Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Slovenija vstopa v euroobmočje

2. januar 2007

Včeraj, 1. januarja 2007, je bil v Sloveniji uveden euro. S tem je Slovenija postala 13. država članica EU, ki je uvedla enotno evropsko valuto, in prva izmed novih držav članic, ki je vstopila v ekonomsko in monetarno unijo v Evropi. Evropska centralna banka (ECB) pozdravlja to novo širitev euroobmočja.

Z uvedbo eura v Sloveniji je Banka Slovenije postala polnopravna članica Eurosistema z enakimi pravicami in obveznostmi kot nacionalne centralne banke drugih dvanajstih držav članic EU, ki so že uvedle euro. V skladu s členom 49 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke je Banka Slovenije vplačala preostali znesek svojega prispevka h kapitalu ECB. Poleg tega je na ECB prenesla svoj prispevek k deviznim rezervam ECB.

Vključitev slovenskih monetarnih finančnih institucij v bančni sistem euroobmočja 1. januarja 2007 je bila že upoštevana v objavi likvidnostnih potreb in referenčnem znesku dodelitve 27. in 28. decembra 2006. Slovenske banke bodo v operacijah glavnega refinanciranja Eurosistema lahko prvič sodelovale 3. januarja 2007.

Seznam monetarnih finančnih institucij s sedežem v Sloveniji, ki so obveznice sistema obveznih rezerv, je objavljen na spletnih straneh ECB, enako kot seznam vseh držav članic EU, ki so uvedle euro. Seznam finančnega premoženja, ki se nahaja v Sloveniji in se lahko uporabi kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema, je prav tako objavljen na spletnih straneh ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije