Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Slovinsko vstupuje do eurozóny

2. januára 2007

Včera, 1. januára 2007, Slovinsko zaviedlo euro. Stalo sa tak trinástym členským štátom EÚ, ktorý prijal jednotnú menu. Zároveň je prvým z nových členských štátov EÚ, ktorý vstúpil do európskej Hospodárskej a menovej únie. Európska centrálna banka (ECB) toto ďalšie rozšírenie eurozóny víta.

Zavedením eura v Slovinsku sa Banka Slovenije stala riadnym členom Eurosystému s rovnakými právami a povinnosťami ako národné centrálne banky ďalších dvanástich členských štátov EÚ, ktoré už euro zaviedli. V súlade s článkom 49 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Banka Slovenije splatila zvyšok svojho podielu na základnom imaní ECB. Banka Slovenije tiež previedla do ECB svoj podiel na devízových rezervách ECB.

Začlenenie slovinských peňažných finančných inštitúcií do bankového systému eurozóny 1. januára 2007 už bolo zohľadnené pri zverejnení údajov o potrebách likvidity v eurozóne a pri pridelení referenčného objemu prostriedkov 27. a 28. decembra 2006. Slovinské zmluvné strany v operáciách Eurosystému sa budú môcť po prvý krát zúčastniť hlavných refinančných obchodov Eurosystému 3. januára 2007.

Zoznam peňažných finančných inštitúcií so sídlom v Slovinsku, ktoré sú povinné udržiavať povinné minimálne rezervy, je zverejnený na internetovej stránke ECB (spolu so zoznamami inštitúcií z ďalších členských štátov EÚ, ktoré prijali euro). Zoznam aktív v Slovinsku, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, je taktiež k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá