Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Slovenië treedt toe tot het eurogebied

2 januari 2007

Gisteren, op 1 januari 2007, is de euro ingevoerd in Slovenië. Aldus is Slovenië de dertiende lidstaat van de EU die de gemeenschappelijke munteenheid heeft ingevoerd en de eerste van de nieuwe lidstaten die toetreedt tot de Economische en Monetaire Unie in Europa. De Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomt deze verdere uitbreiding van het eurogebied.

Ten gevolge van de invoering van de euro door Slovenië is Banka Slovenije nu een volwaardig lid van het Eurosysteem, met dezelfde rechten en verplichtingen als de twaalf nationale centrale banken van de andere EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd. Overeenkomstig artikel 49 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank heeft Banka Slovenije het resterende bedrag van haar aandeel in het kapitaal van de ECB gestort. Banka Slovenije heeft tevens haar bijdrage aan de externe reserves van de ECB aan de ECB overgedragen.

Met de integratie van de Sloveense monetaire financiële instellingen in het bankstelsel van het eurogebied op 1 januari 2007 is reeds rekening gehouden bij de publicatie van de liquiditeitsbehoefte van het eurogebied en bij de standaardtoewijzing op 27 en 28 december 2006. De Sloveense tegenpartijen van het Eurosysteem zullen op 3 januari 2007 voor het eerst kunnen deelnemen aan de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem.

De lijst van monetaire financiële instellingen die in Slovenië zijn gevestigd en die moeten voldoen aan reserveverplichtingen is te vinden op de website van de ECB, evenals de lijsten van de andere EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd. De lijst van activa in Slovenië die kunnen worden gebruikt als onderpand bij de krediettransacties van het Eurosysteem is eveneens beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media