Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Slovinsko vstupuje do eurozóny

2. ledna 2007

Včera, 1. ledna 2007, Slovinsko zavedlo euro, a stalo se tak třináctým členským státem Evropské unie, který přijal jednotnou měnu, a také prvním z nových členských států, který se připojil k evropské Hospodářské a měnové unii. Evropská centrální banka (ECB) toto další rozšíření eurozóny vítá.

Zavedením eura ve Slovinsku se Banka Slovenije stala řádným členem Eurosystému a má stejná práva a povinnosti jako ostatních dvanáct národních centrálních bank členských států Evropské unie, které už euro zavedly. Podle článku 49 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky splatila Banka Slovenije zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB. Banka Slovenije převedla na ECB také svůj podíl na devizových rezervách ECB.

Začlenění slovinských měnových finančních institucí do bankovního systému eurozóny 1. ledna 2007 bylo již vzato v úvahu při zveřejnění údajů o potřebě likvidity v eurozóně a při přidělení základní částky 27. a 28. prosince 2006. Slovinské protistrany Eurosystému se budou moci poprvé účastnit hlavních refinančních operací Eurosystému 3. ledna 2007.

Seznam měnových finančních institucí ve Slovinsku, na které se vztahuje povinnost minimálních rezerv, i seznam institucí z ostatních členských států Evropské unie, které zavedly euro, je zveřejněn na internetových stránkách ECB. Seznam aktiv ve Slovinsku, která jsou přípustná jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, je rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média