Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Słowenia przystępuje do strefy euro

2 stycznia 2007 r.

Wczoraj, czyli 1 stycznia 2007 r., Słowenia wprowadziła euro, stając się tym samym trzynastym państwem członkowskim UE, które przyjęło wspólną walutę i pierwszym spośród nowych państw członkowskich, które weszły do Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie. Europejski Bank Centralny (EBC) z zadowoleniem wita dalsze rozszerzenie strefy euro.

W wyniku przyjęcia euro przez Słowenię Banka Slovenije jest teraz pełnoprawnym członkiem Eurosystemu, o tych samych prawach i obowiązkach co 12 krajowych banków centralnych pozostałych państw członkowskich UE, które przyjęły euro. Zgodnie z art. 49 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Banka Slovenije opłaciła pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC. Banka Slovenije przekazała również do EBC swoją część rezerwowych aktywów walutowych EBC.

Integracja monetarnych instytucji finansowych ze Słowenii z systemem bankowym strefy euro w dniu 1 stycznia 2007 r. została uwzględniona przy publikacji danych o zapotrzebowaniu strefy euro na płynność oraz referencyjnej kwocie przydziału w dniach 27 i 28 grudnia 2006 r. Kontrahenci Eurosystemu ze Słowenii będą mogli po raz pierwszy uczestniczyć w podstawowych operacjach refinansujących Eurosystemu w dniu 3 stycznia 2007 r.

Wykaz monetarnych instytucji finansowych ze Słowenii podlegających wymogom utrzymywania rezerwy obowiązkowej został opublikowany na stronach internetowych EBC, podobnie jak analogiczne wykazy pozostałych państw członkowskich UE, które przyjęły euro. Na stronach internetowych EBC opublikowano także wykaz słoweńskich aktywów, które mogą stanowić zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami