Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Sloveenia ühineb euroalaga

2. jaanuar 2007

Eile, 1. jaanuaril 2007 võeti Sloveenias kasutusele euro. Sellega on Sloveeniast saanud kolmeteistkümnes ühisraha kasutusele võtnud ELi liikmesriik ning esimene uus liikmesriik, kes kuulub Euroopa majandus- ja rahaliitu. Euroopa Keskpank (EKP) tervitab igati euroala laienemist.

Euro kasutuselevõtu tulemusel on Sloveenia keskpangast (Banka Slovenije) saanud eurosüsteemi täisliige, kellel on võrdsed õigused ja kohustused ülejäänud 12 ELi liikmesriigiga, kus käibib ühisraha. Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 49 on Sloveenia keskpank tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist ning teinud ühtlasi ülekande EKP välisvaluutareservi.

Sloveenia rahaloomeasutuste lõimumist euroala pangandussüsteemi alates 1. jaanuarist 2007 on juba arvesse võetud 27. ja 28. detsembril avaldatud andmetes euroala likviidsusvajaduse ja baasmahtude kohta. Eurosüsteemi vastaspooled Sloveenias saavad eurosüsteemi põhilistes refinantseerimisoperatsioonides esmakordselt osaleda 3. jaanuaril 2007.

Loetelu Sloveenias asuvatest rahaloomeasutustest, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, avaldatakse EKP kodulehel koos samasuguste loeteludega teiste euroala riikide kohta. Nimekiri Sloveenias asuvatest ja eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblikest tagatisvaradest on kättesaadav EKP kodulehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid