Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Slovēnija pievienojas euro zonai

2007. gada 2. janvārī

Vakar, 2007. gada 1. janvārī euro tika ieviests Slovēnijā. Tādējādi Slovēnija kļuvusi par trīspadsmito ES dalībvalsti, kas ieviesusi vienoto valūtu, un ir pirmā no jaunajām dalībvalstīm, kura pievienojusies Ekonomikas un monetārajai savienībai. Eiropas Centrālā banka (ECB) ar prieku sagaida euro zonas paplašināšanos.

Pēc euro ieviešanas Slovēnijā Banka Slovenije kļuvusi par pilntiesīgu Eurosistēmas dalībnieci ar tādām pašām tiesībām un pienākumiem kā nacionālajām centrālajām bankām pārējās 12 ES dalībvalstīs, kurās ieviests euro. Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu 49. pantu Banka Slovenije ir apmaksājusi savu atlikušo parakstīto ECB kapitāla daļu. Banka Slovenije arī nodevusi ECB savu ECB ārējo rezervju aktīvu daļu.

Slovēnijas monetāro finanšu iestāžu integrācija euro zonas banku sistēmā 2007. gada 1. janvārī tika jau ņemta vērā, publicējot euro zonas likviditātes nodrošināšanas vajadzības un etalonsummu 2006. gada 27. un 28. decembrī. Eurosistēmas darījumu partneri no Slovēnijas pirmo reizi varēs piedalīties galvenajās refinansēšanas operācijās 2007. gada 3. janvārī.

Monetāro finanšu iestāžu, kas atrodas Slovēnijā un uz kurām attiecas rezervju prasības, saraksts, kā arī citu ES dalībvalstu, kuras ieviesušas euro, saraksti publicēti ECB interneta lapā. Slovēnijā izvietoto aktīvu saraksti, kas atbilstoši kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām, arī atrodami ECB interneta lapā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem