Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Slovenien går med i euroområdet

2 januari 2007

Igår, den 1 januari 2007, infördes euron i Slovenien. Därmed är Slovenien den 13:e medlemsstaten i EU som inför den gemensamma valutan och den första av de nya medlemsstaterna som går med i Ekonomiska och monetära unionen i Europa. Europeiska centralbanken (ECB) välkomnar denna ytterligare utvidgning av euroområdet.

Till följd av Sloveniens införande av euron är Banka Slovenije nu en fullvärdig medlem av Eurosystemet, med samma rättigheter och skyldigheter som de 12 nationella centralbankerna i de övriga EU-medlemsstater som har infört euron. I enlighet med artikel 49 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, har Banka Slovenije betalt återstoden av in sin andel av ECB:s kapital. Banka Slovenije har även överfört sitt bidrag till ECB:s reservtillgångar.

De slovenska monetära finansinstitutens integrering i banksektorn i euroområdets den 1 januari 2007 hade redan beaktats i de beräknade likviditetsbehoven och riktmärket för tilldelningsbelopp som publicerades den 27 och 28 december 2006. De slovenska motparterna i Eurosystemet kommer för första gången att kunna delta i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner den 3 januari 2007.

Listan över monetära finansinstitut i Slovenien som omfattas av kassakrav offentliggörs på ECB:s webbplats, vilket även gäller listorna för de övriga medlemsstater i EU som infört euron. Listan över tillgångar i Slovenien som kan godtas som säkerheter i samband med Eurosystemets kredittransaktioner finns också på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media