Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådet fattar beslut om utformningen av ECB:s nya huvudkontor

13 januari 2005

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet om utformningen av ECB:s nya huvudkontor i Frankfurt am Main, Tyskland. Baserat på urvalskriterierna diskuterades starka och svaga punkter i samtliga tre prisbelönta förslag från den internationella stadsplane- och arkitekttävlingen ingående och en noggrann utvärdering gjordes. ECB-rådet kom fram till att det bearbetade förslaget från COOP HIMMELB(L)AU är det som bäst uppfyller ECB:s tekniska krav och kraven på funktionalitet. Förslaget återspeglar ECB:s värderingar och översätter dem till arkitektoniskt språk. Beslutet bekräftar den internationella juryns bedömning när den gav första pris till det här projektet.

Huvudelementet i det här konceptet är tre byggnader som bildar en utpräglad, dynamisk helhet: en 184 meter hög vriden byggnad, en lång låg byggnad (”groundscraper”) och Grossmarkthalle. Den långa låga byggnaden kontrasterar mot tornens vertikalitet och samspelar med Grossmarkthalles form, vilket skapar harmoni och tar hänsyn till denna unika minnesmärkta byggnads yttre. Det blir särskilt tydligt när man betraktar Grossmarkthalle från den södra sidan av floden Main eftersom den västra flygeln nu blir synlig.

Det höga byggnadskomplexet består av två polygona kontorstorn som binds samman genom en hög ljusgård. Ljusgården fungerar som ett kommunikationsnav med sammanlänkande plattformar och gemensamma utrymmen. Det uppfyller två viktiga delar av tävlingsdossiern, nämligen att de nya lokalerna skall ”underlätta interaktiv kommunikation” och ”främja teamwork”. Det här förslaget ger en mycket bra lösning på kraven på hög funktionalitet och ser till att arbetsplatserna har hög kvalitet.

De övriga förslagen

Andrapristagaren, ASP Schweger Assoziierte, bearbetade sitt första förslag för att förbättra de allmänna proportionerna i den nya byggnaden och på så sätt ge en bra lösning på kraven på hög funktionalitet. Tre smala höga byggnader bands samman av ett våningsplan högst upp (”sky bridge”) och gav ECB en unik framtoning i stadens silhuett. Dessutom föreslogs nya anslutningsbroar av glas för att underlätta kommunikationen. Den här transparenta utformningen återspeglade också väl ECB:s värderingar. Landskapsförslaget hade planerats om ordentligt och skapade en harmonisk miljö samtidigt som det erbjöd en säker omgivning för ECB och dess personal.

Förslaget från tredjepristagaren, 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang, var en diskret ”klunga” skyskrapor som väl integrerades i stadens skyline och återspeglar ECB:s värderingar i en kombination av lätthet, transparens och elegans. Konceptet gav flexibla arbetsplatser av hög kvalitet. Dessutom betonade det här förslaget det försiktiga utnyttjandet av resurser genom en miljövänlig hållning. Genom det profilerade landskapet som vävde samman byggnaderna och omgivningen integrerades byggnadsplanen på ett harmoniskt sätt i den nuvarande stadsstrukturen i Frankfurts Ostend.

Bakgrund

Efter att en internationell jury valt ut de tre prisbelönta förslagen till nytt huvudkontor för ECB (se pressmeddelande den 13 februari 2004) uppmanade ECB-rådet de tre pristagarna att bearbeta sina förslag och ta hänsyn till rekommendationer och krav från juryn, ECB och staden Frankfurt. ECB-rådet ansåg att det fortfarande fanns vissa funktionella och tekniska brister i koncepten att åtgärda i bearbetningsfasen (se pressmeddelandet den 18 mars 2004).

De bearbetade förslagen granskades av ECB i samarbete med dess konsulter och experter och av experter från lokala myndigheter i staden Frankfurt samt politiska representanter. Kriterierna för den bedömningen var samma som de som användes av juryn:

  • övergripande stadsplanering, arkitektur och landskapsplanering
  • efterlevnad av programmets viktigaste specifikationer vad gäller funktion och rum
  • realistiska energi- och miljökoncept och överensstämmelse med ECB:s viktigaste tekniska krav
  • överensstämmelse med relevanta föreskrifter, främst bygg- och miljölagstiftning.

Nästa steg

När nu arkitekten valts ut kommer nästa steg att vara en ”optimeringsfas” under vilken förslaget åter granskas för att säkerställa att resurserna utnyttjas optimalt och minimera kostnaderna. Under det här arbetet kommer ECB att ha ett nära samarbete med myndigheterna i staden Frankfurt rörande utformning av stadsplanen.

Från den 19 januari till den 20 mars 2005, kommer en utställning över Grossmarktshalle att visas i Historisches Museum i Frankfurt am Main. På den utställningen kommer även utformningen av ECB:s nya huvudkontor att visas.

Ytterligare information om den internationella arkitekttävlingen samt de vinnande förslagen finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.sv.html.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media