Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Kormányzótanács döntött az EKB új központjának építési tervéről

2005. január 13.

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa mai ülésén kiválasztotta a Bank Majna-Frankfurtban felépítendő új központjának tervét. Miután a Kormányzótanács a kiválasztási kritériumok alapján külön-külön megvitatta a nemzetközi várostervezési és építészeti pályázat díjnyertes pályaműveit, gondosan áttekintve azok előnyeit és hátrányait, arra az álláspontra jutott, hogy a COOP HIMMELB(L)AU által benyújtott tervkoncepció felel meg leginkább az EKB által meghatározott funkcionális és műszaki követelményeknek, fejezi ki legjobban az EKB értékeit és ülteti át ezeket az építészet formanyelvére. A döntés megerősíti a nemzetközi zsűri értékelését, amely ugyanezen pályaműnek ítélte oda az első díjat.

A terv magját egy egyedi és dinamikus épületegyüttes alkotja, amelynek három eleme a 184 méter magas felhőkarcoló, az ún. földkarcoló és a Nagyvásárcsarnok (Grossmarkthalle). A földkarcoló érdekes kontrasztot képez a függőleges tornyokkal, ugyanakkor előnyösen illeszkedik a vásárcsarnok konstrukciójához, harmóniát sugározva és érvényre juttatva a páratlan műemlék sajátosságait. Megemlítendő, hogy a Majna déli partjáról nézve az új elképzelés szerint láthatóvá válik a vásárcsarnok nyugati szárnya.

A csavart épület két sokszög-alapú, átriummal összekötött irodatoronyból áll. Az átrium, amelyet egymáshoz kapcsolódó szintek és közösségi helyiségek alkotnak, az épület kommunikációs központjaként funkcionál. Ezzel a versenykiírásnak két fontos eleme valósul meg, mégpedig, hogy az új épületegyüttesnek „elő kell segítenie az interaktív kommunikációt” és „ösztönöznie kell a csapatmunkát”. A terv kitűnően megfelel a komplex funkcionalitásból eredő követelményeknek, és magas színvonalú munkakörülményeket biztosít.

A többi pályamű

A második díjat elnyert ASP Schweger Assoziierte által átdolgozott építészeti koncepció az előző változathoz képest jobban kiemeli az új épületcsoport arányait, és magas színvonalon kielégíti a komplex funkcionalitásból eredő igényeket. A három karcsú felhőkarcolót összekötő „légi hídnak” köszönhetően az EKB páratlan látványként illeszkedik a város látképébe. Az átdolgozott tervben az említett légi hídon kívül további üveghidak is szerepelnek a kommunikáció elősegítése érdekében. Az átlátható struktúra hűen tükrözi az EKB értékeit. A jelentősen átalakított tájépítészeti elképzelésnek köszönhetően a tervezőknek sikerült harmonikus miliőt és egyben biztonságos munkakörnyezetet teremteni az EKB dolgozói számára.

A harmadik díjat a 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang által benyújtott pályamű érdemelte ki. A különálló felhőkarcolók alkotta épületegyüttes jól beleilleszkedik a város látképébe, az EKB értékeit pedig a könnyedség, az átláthatóság és az elegancia ötvözésével igyekszik megragadni. Az elképzelés amellett, hogy magas színvonalú és rugalmas munkakörülményeket biztosít, környezetkímélő jellegével a források ésszerű felhasználását is hangsúlyozza. Az épületeket körülvevő és a domborzati adottságokat követő tájépítészeti megoldások harmonikusan illeszkednek Frankfurt Ostend városrészének urbánus hangulatába.

A döntés háttere

Miután a nemzetközi zsűri kiválasztotta az EKB új épületegyüttesének megtervezésére kiírt pályázat három nyertes alkotását (lásd 2004. február 13-i sajtóközlemény), az EKB Kormányzótanácsa felkérte a három díjnyertest a tervjavaslatok átdolgozására a bírálóbizottság, az EKB és Frankfurt városa észrevételeinek, igényeinek figyelembevételével. A Kormányzótanács úgy ítélte meg, hogy a tervkoncepciókban továbbra is vannak olyan funkcionális és műszaki jellegű hiányosságok, amelyeket a tervmódosítási szakaszban orvosolni kell (lásd 2004. március 18-i sajtóközlemény).

Az EKB saját tanácsadóinak és szakértőinek bevonásával, valamint Frankfurt város hatósági szakértőinek és politikai képviselőinek közreműködésével áttekintette az átdolgozott terveket. Az EKB értékelése a nemzetközi zsűri által is alkalmazott kritériumokra épült:

  • általános várostervezési, építészeti és tájépítési jellemzők;
  • összhang a funkcionális és térkialakítási program fő elemeivel;
  • az energiagazdálkodási ill. környezetvédelmi koncepció megvalósíthatósága, megfelelés az EKB által támasztott főbb műszaki követelményeknek;
  • a vonatkozó előírások, különösen az építési és környezetvédelmi jogszabályok betartása.

A következő lépések

Az építész kiválasztását követően most az úgynevezett optimalizációs fázis következik, amelynek keretében újra áttekintik a tervet, különös tekintettel a források optimális felhasználására és a költségek minimalizálására. A munka e szakaszában, az EKB szorosan együtt kíván működni Frankfurt Város Önkormányzatával, figyelembe véve az elfogadásra kerülő városrendezési tervet.

2005. január 19. és március 20. között a frankfurti Történeti Múzeumnak (Historisches Museum) a Nagyvásárcsarnokot bemutató kiállításán az EKB új központjának terve is megtekinthető lesz.

A nemzetközi tervpályázatról és a pályamunkákról bővebb tájékoztatás az EKB weboldalán, a www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.hu.html internetcímen olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok