SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Styrelsesrådet træffer afgørelse om udformningen af ECBs nye hovedsæde

13. januar 2005

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har på mødet i dag truffet afgørelse om udformningen af ECBs nye hovedsæde i Frankfurt am Main, Tyskland. Styrelsesrådet drøftede alle tre præmierede forslag i den internationale byplanlægnings- og arkitektkonkurrence indgående og kom efter en nøje evaluering af deres styrker og svagheder i forhold til udvælgelseskriterierne til den konklusion, at det bearbejdede forslag fra COOP HIMMELB(L)AU bedst lever op til de funktionelle og tekniske krav, som ECB stillede, og at det har nogle karakteristika, der afspejler ECBs værdier og omsætter dem til et arkitektonisk udtryk. Afgørelsen bekræfter den internationale dommerkomites bedømmelse. Dommerkomiteen tildelte forslaget førstepræmien.

Kernen i projektet er et markant, dynamisk hele bestående af tre bygninger: en 184 m høj, snoet bygning, en "jordskraber" og Grossmarkthalle. Jordskraberen danner en kontrast til højhusets lodrette linjer og spiller fint sammen med Grossmarkthalles form, hvorved der opstår harmoni, og den unikke, fredede bygnings udseende respekteres. Det gælder især, når Grossmarkthalle betragtes fra Main-flodens sydlige bred, hvorfra vestfløjen nu bliver synlig.

Højhuset består af to polygoniske kontorhuse, som er forbundet via et atrium. Atriet fungerer som kommunikationsmidtpunkt med forbindelsesplatforme og fællesarealer. Herved opfyldes to vigtige punkter i konkurrenceprogrammet, nemlig at det nye hovedsæde skal skabe interaktiv kommunikation og fremme teamwork. Forslaget løser opgaven med de komplekse funktionelle krav særdeles godt og sikrer kontorer af høj kvalitet.

De øvrige projektforslag

Andenpræmievinderen, ASP Schweger Assoziierte, havde bearbejdet sit oprindelige forslag for at gøre den nye bygning mere harmonisk. Derved blev de komplekse funktionelle krav løst på en fin måde. "Sky bridge’en", der forbandt tre slanke højhuse, gav ECB et enestående udtryk på byens skyline. For at skabe kommunikation indeholdt forslaget desuden en række nye gangbroer i glas mellem højhusene. Den transparente udformning betød også, at ECBs værdier var tilstrækkeligt afspejlet. Det kraftigt ændrede landskab skabte et harmonisk miljø, samtidig med at det sørgede for sikre omgivelser for ECB og de ansatte.

Det tredje præmierede projektforslag, som var udarbejdet af 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang, bestod af en adskilt "klynge" af skyskrabere, der passede fint ind i skylinen, og som afspejlede ECBs værdier i en kombination af lethed, transparens og formfuldendthed. Konceptet indeholdt fleksible kontorer af høj kvalitet. Forslaget lagde desuden vægt på en omhyggelig omgang med resurserne, idet der var valgt en miljøvenlig indfaldsvinkel. Konturerne i landskabet, som flettede bygningerne sammen med det omkringliggende område, integrerede på harmonisk vis projektet i det eksisterende bybillede i Ostend, Frankfurts østlige bydel.

Baggrund

Efter at en international dommerkomite havde udpeget de tre præmierede forslag til udformning af ECBs nye hovedsæde (se pressemeddelelse af 13. februar 2004), inviterede Styrelsesrådet de tre vindere til at bearbejde deres forslag med henblik på at indarbejde dommerkomiteens, ECBs og bystyret i Frankfurts anbefalinger og krav. Ifølge Styrelsesrådet var der fortsat nogle funktionelle og tekniske mangler, som det efterfølgende var nødvendigt at afhjælpe (se pressemeddelelse af 18. marts 2004).

De bearbejdede forslag blev bedømt af ECB i samarbejde med bankens rådgivere og eksperter, af eksperter fra de kommunale myndigheder i Frankfurt og af repræsentanter fra byrådet. Grundlaget for bedømmelsen var de samme kriterier, som dommerkomiteen havde lagt til grund for sin bedømmelse:

  • Samlet byplanlægning, arkitektur og landskab
  • Overholdelse af de overordnede krav til funktion og rum
  • Gennemførligt energi-/miljøkoncept og overholdelse af hovedpunkterne i ECBs tekniske krav
  • Overholdelse af relevante forskrifter, især på bygge- og miljøområdet.

Næste skridt

Nu da arkitekten er blevet udpeget, bliver næste skridt en "optimeringsfase", hvor projektforslaget igen vil blive gennemgået for især at sikre en optimal resurseanvendelse og for at minimere omkostningerne. I denne fase vil ECB arbejde tæt sammen med de kommunale myndigheder i Frankfurt, således at byudviklingsplanen kan blive vedtaget.

Fra 19. januar til 20. marts 2005 arrangerer Historisches Museum i Frankfurt am Main en udstilling om Grossmarkthalle, hvor en model af ECBs nye hovedsæde vil blive udstillet.

Nærmere oplysninger om den internationale arkitektkonkurrence og forslagene findes på ECBs websted på http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.da.html.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt