Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov vybrala návrh nového sídla ECB

13. januára 2005

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadnutí prijala rozhodnutie o návrhu nového sídla ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Po dôkladnom prediskutovaní a dôslednom zvážení silných i slabých stránok všetkých troch víťazných návrhov urbanisticko-architektonickej súťaže na základe výberových kritérií Rada guvernérov rozhodla, že upravený návrh architektonickej kancelárie COOP HIMMELB(L)AU najlepšie spĺňa funkčné a technické požiadavky ECB a obsahuje prvky, ktoré architektonickým jazykom vyjadrujú hodnoty ECB. Rada guvernérov týmto potvrdzuje rozhodnutie medzinárodnej poroty, ktorá tomuto projektu udelila prvú cenu.

Hlavným prvkom tohto návrhu je osobité, dynamické spojenie troch budov: 184 metrov vysokej budovy špirálovitého tvaru, „ležiaceho mrakodrapu“ a budovy Grossmarkthalle. Ležiaci mrakodrap kontrastuje so zvislosťou výškových budov a interaktívne nadväzuje na tvar budovy Grossmarkthalle, pričom vzhľad tohto unikátneho pamiatkovo chráneného objektu zostáva zachovaný a celkové usporiadanie budov je harmonické. Najmä pri pohľade na Grossmarkthalle z južnej strany Mohanu teraz vyniká jej západné krídlo.

Výšková budova sa skladá z dvoch polygonálnych veží s kancelárskymi priestormi, ktoré sú spojené átriom. Átrium plní úlohu komunikačného centra s prepojovacími platformami a spoločnými priestormi. Tým spĺňa dve základné kritériá súťaže, podľa ktorých by nové sídlo malo podporovať „interaktívnu komunikáciu“ a „tímovú prácu“. Tento návrh veľmi dobre rieši celkové funkčné požiadavky a zaručuje vysokú kvalitu pracovných priestorov.

Ostatné návrhy

Architektonická kancelária ASP Schweger Assoziierte, ktorá získala druhú cenu, upravila svoj pôvodný návrh s cieľom vylepšiť celkové proporcie novej budovy, čím dosiahla dobré riešenie celkových funkčných požiadaviek. Vďaka „vzdušnému mostu“ spájajúcemu tri úzke výškové budovy by bolo nové sídlo ECB jedinečným objektom v panoráme mesta. V súlade s kritériom podpory komunikácie sa stali súčasťou upraveného návrhu nové sklenené prepojovacie mosty. Tento transparentný koncept je tiež adekvátnym vyjadrením hodnôt ECB. Podstatne zmenené riešenie okolia vytvára harmonické a zároveň bezpečné prostredie pre ECB a jej zamestnancov.

Návrh víťaza tretej ceny, 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang, je samostatne stojacou skupinou výškových budov, ktorá sa vhodne začleňuje do panorámy mesta, a kombináciou ľahkosti, transparentnosti a elegancie vyjadruje hodnoty ECB. Koncept ponúka vysokokvalitné a variabilné pracovné priestory. Dôrazom na ochranu životného prostredia tiež vyzdvihuje efektívne využívanie zdrojov. Členité okolie, ktoré sa prelína s budovami a okolitým prostredím, návrh harmonicky začleňuje do existujúcej štruktúry zástavby frankfurtskej štvrte Ostend.

Všeobecné informácie o architektonickej súťaži

Po výbere troch víťazných návrhov nového sídla ECB medzinárodnou porotou (pozri tlačovú správu z 13. februára 2004) Rada guvernérov ECB všetkých troch architektov vyzvala, aby svoje návrhy upravili na základe odporúčaní a požiadaviek poroty, ECB a mesta Frankfurt. Podľa Rady guvernérov boli v návrhoch určité funkčné a technické nedostatky, ktoré bolo potrebné vo fáze revízií odstrániť (pozri tlačovú správu z 18. marca 2004).

Upravené návrhy posúdila ECB v spolupráci s vlastnými konzultantmi a odborníkmi, ako aj odborníci z frankfurtských úradov a politickí predstavitelia. Hodnotenie vychádzalo z kritérií, ktoré pri výbere víťazných návrhov použila aj porota:

  • celkové územné plánovanie, architektonické spracovanie a riešenie okolia;
  • dodržanie základných požiadaviek funkčného a priestorového plánu;
  • vhodnosť konceptu z hľadiska úspory energie a ochrany životného prostredia a splnenie základných technických požiadaviek ECB;
  • dodržanie príslušných predpisov, predovšetkým v oblasti stavebného práva a práva v oblasti ochrany životného prostredia.

Ďalší postup

Ďalším krokom po výbere architekta bude fáza „optimalizácie“, počas ktorej sa návrh znova prehodnotí, najmä kvôli zabezpečeniu optimálneho využitia zdrojov a zníženia nákladov. Počas tejto fázy bude ECB úzko spolupracovať s úradmi mesta Frankfurt na prijatí územného rozhodnutia.

Od 19. januára do 20. marca 2005 bude v múzeu Historisches Museum vo Frankfurte nad Mohanom prebiehať výstava na tému Grossmarkthalle, ktorej súčasťou bude aj návrh nového sídla ECB.

Ďalšie informácie o medzinárodnej architektonickej súťaži a jednotlivých návrhoch nájdete na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.sk.html.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá