Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το σχέδιο των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ

13 Ιανουαρίου 2005

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έλαβε την απόφασή του για το σχέδιο των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία. Έπειτα από διεξοδικές συζητήσεις και προσεκτική αξιολόγηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής, των θετικών και των αρνητικών σημείων που παρουσίαζαν τα τρία βραβευθέντα σχέδια του διεθνούς πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αναθεωρημένο σχέδιο του αρχιτεκτονικού γραφείου COOP HIMMELB(L)AU ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που έχει ορίσει η ΕΚΤ, ενώ διαθέτει στοιχεία που αντανακλούν τις αξίες της ΕΚΤ και τις μετουσιώνουν σε αρχιτεκτονική δημιουργία. Έτσι, επιβεβαιώνεται η προηγούμενη απόφαση της διεθνούς επιτροπής να απονείμει το πρώτο βραβείο στην εν λόγω μελέτη.

Το βασικό στοιχείο του εν λόγω σχεδίου είναι ένα ιδιότυπο, δυναμικό σύνολο τριών κτιρίων: ένα κτίριο ανομοιόμορφου σχήματος και ύψους 184 μέτρων, ένας “groundscraper” (παράλληλος προς το έδαφος "ουρανοξύστης") και η Grossmarkthalle. Ο groundscraper έρχεται σε αντίθεση με την κατακόρυφη γραμμή των πύργων και αλληλεπιδρά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Grossmarkthalle• με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την αρμονία σεβόμενος την εμφάνιση αυτού του μοναδικού διατηρητέου κτιρίου. Επιπλέον, αναδεικνύεται η δυτική πτέρυγα, ιδίως όταν αντικρίζει κανείς τη Grossmarkthalle από τα νότια του ποταμού Main.

Το ψηλό κτίριο αποτελείται από δύο πολυγωνικούς πύργους γραφείων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός αιθρίου. Το αίθριο αυτό χρησιμεύει ως κόμβος επικοινωνίας, καθώς ενώνει τους δύο πύργους με πλατφόρμες και κοινόχρηστους χώρους. Έτσι, πληρούνται δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία περιέχονταν στο φάκελο του διαγωνισμού, δηλ. ότι οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει "να προάγουν την αμφίδρομη επικοινωνία" και "να προωθούν την ομαδική εργασία". Το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται με εξαίρετο τρόπο στις σύνθετες λειτουργικές απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα χώρους εργασίας υψηλής ποιότητας.

Τα άλλα σχέδια

Ο δεύτερος νικητής, το αρχιτεκτονικό γραφείο ASP Schweger Assoziierte, αναθεώρησε το αρχικό του σχέδιο, προκειμένου να βελτιώσει τις συνολικές διαστάσεις του νέου κτιρίου, παρέχοντας έτσι μια καλή λύση όσον αφορά τις σύνθετες λειτουργικές απαιτήσεις. Η εναέρια γέφυρα, η οποία συνέδεε τους τρεις ορθογώνιους πύργους, εξασφάλιζε στην ΕΚΤ μια μοναδική παρουσία στο συνολικό τοπίο της πόλης. Επιπλέον, προτεινόταν η κατασκευή νέων συνδετικών γεφυρών από γυαλί, με σκοπό την προώθηση της επικοινωνίας. Το διάφανο αυτό σχέδιο αντανακλούσε επίσης επαρκώς τις αξίες της ΕΚΤ. Η σημαντική αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δημιουργούσε μια αρμονική εικόνα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές περιβάλλον για την ΕΚΤ και το προσωπικό της.

Το σχέδιο του τρίτου νικητή, του αρχιτεκτονικού γραφείου 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang, ήταν ένα ευδιάκριτο συγκρότημα ουρανοξυστών, το οποίο ενσωματωνόταν αρμονικά στο συνολικό τοπίο της πόλης και αντανακλούσε τις αξίες της ΕΚΤ μέσα από ένα συνδυασμό ελαφρότητας, διαφάνειας και κομψότητας. Το σχέδιο προσέφερε ευέλικτους χώρους εργασίας υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, έδινε έμφαση στην ορθολογική χρήση των πόρων, υιοθετώντας μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Το τοπίο που παρεμβαλλόταν μεταξύ των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου ήταν διαμορφωμένο σε διαφορετικά επίπεδα• έτσι, το σχέδιο εντασσόταν αρμονικά στην υφιστάμενη ρυμοτομική γραμμή του ανατολικού τμήματος της Φραγκφούρτης (Ostend).

Το ιστορικό

Μετά την επιλογή από διεθνή επιτροπή των τριών βραβευθέντων σχεδίων για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ (βλ. το δελτίο Τύπου της 13ης Φεβρουαρίου 2004), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ κάλεσε τους τρεις βραβευθέντες να αναθεωρήσουν τις μελέτες τους, προκειμένου να λάβουν υπόψη τις συστάσεις και τις απαιτήσεις της επιτροπής, της ΕΚΤ και του Δήμου της Φραγκφούρτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεώρησε ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν ορισμένες λειτουργικές και τεχνικές ελλείψεις που έπρεπε να διορθωθούν κατά τη φάση αναθεώρησης (βλ. δελτίο Τύπου της 18ης Μαρτίου 2004).

Η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τους συμβούλους και τους εμπειρογνώμονές της, καθώς και οι εμπειρογνώμονες των αρχών του Δήμου της Φραγκφούρτης και πολιτικοί εκπρόσωποι, εξέτασαν τις αναθεωρημένες μελέτες. Τα κριτήρια της αξιολόγησης συνέπιπταν με τα κριτήρια στα οποία είχε βασιστεί προηγουμένως η επιτροπή:

  • γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονικό σχέδιο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
  • συμμόρφωση με τα βασικά σημεία του προγράμματος λειτουργικότητας και διαμόρφωσης χώρου,
  • ρεαλιστικές επιλογές όσον αφορά θέματα ενέργειας/περιβάλλοντος και συμμόρφωση με τα βασικά σημεία των τεχνικών απαιτήσεων της ΕΚΤ,
  • τήρηση των σχετικών κανονισμών, ιδίως στον τομέα του πολεοδομικού και του περιβαλλοντικού δικαίου.

Επόμενες κινήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του αρχιτεκτονικού γραφείου, θα ακολουθήσει μια φάση «τελειοποίησης», στη διάρκεια της οποίας το σχέδιο θα αναθεωρηθεί εκ νέου, με κύριο στόχο να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων και η ελαχιστοποίηση του κόστους. Κατά τη φάση αυτή, η ΕΚΤ θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές του Δήμου της Φραγκφούρτης όσον αφορά το σχέδιο πολεοδομικής ανάπτυξης προς έγκριση.

Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2005, το Ιστορικό Μουσείο (Historisches Museum) της Φραγκφούρτης θα φιλοξενήσει έκθεση για την Grossmarkthalle, η οποία θα περιλαμβάνει και το σχέδιο των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και τα σχέδια που υποβλήθηκαν, μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στη διεύθυνση http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.el.html.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου