Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Svet ECB sprejel odločitev o načrtu za novo stavbo ECB

13. januar 2005

Na današnjem sestanku je Svet Evropske centralne banke (ECB) sprejel odločitev o načrtu za novo stavbo ECB v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. Po obsežni razpravi in temeljitem ovrednotenju prednosti in pomanjkljivosti vseh treh nagrajenih načrtov iz mednarodnega arhitekturnega in urbanističnega natečaja je Svet ECB na podlagi kriterijev za izbor sklenil, da popravljeni idejni projekt, ki ga je pripravil COOP HIMMELB(L)AU, najbolje izpolnjuje funkcionalne in tehnične zahteve, ki jih je postavila ECB, ter s svojo obliko izraža vrednote ECB in jih ustrezno predstavlja v arhitekturnem jeziku. To odločitev podpira tudi presoja mednarodne žirije, ki je temu projektu podelila prvo nagrado.

Najbolj prepoznavni del tega načrta je jasna in dinamična kompozicija treh zgradb: 184 metrov visoka stolpnica z zavito obliko, »ležeči nebotičnik« in zgradba veleprodajne tržnice (Grossmarkthalle). Ležeči nebotičnik predstavlja nasprotje vertikalnosti stolpnic in hkrati vzpostavlja dialog z obliko veleprodajne tržnice, s čimer ustvarja skladno celoto s to edinstveno zaščiteno zgradbo in spoštuje njen izgled. Če opazujemo Grossmarkthalle z južne strani reke Majne, je zdaj zahodno krilo zgradbe dobro vidno.

Stolpnica je sestavljena iz dveh mnogokotnih pisarniških zgradb, ki sta povezani z atrijem. Atrij s povezovalnimi ploščadmi in skupnimi prostori služi kot komunikacijsko križišče. To izpolnjuje dva pomembna elementa zahtev iz natečaja, in sicer, da naj nova stavba »spodbuja medsebojno komunikacijo« in »krepi timsko delo«. Ta načrt se izredno uspešno loteva zapletenih funkcionalnih zahtev in zagotavlja visoko kakovost delovnih prostorov.

Drugi idejni projekti

Dobitnik druge nagrade, ASP Schweger Assoziierte, je spremenil prvotni idejni projekt tako, da je povečal celotno dimenzijo nove zgradbe in s tem našel dobro rešitev za kompleksne funkcionalne zahteve. Lebdeči nebotičniški most, ki povezuje tri sloke stolpnice, daje Evropski centralni banki edinstveno podobo na mestnem obzorju. Dodani so bili tudi novi stekleni povezovalni mostovi, ki naj bi spodbujali komunikacijo. Preglednost načrta hkrati ustrezno izraža vrednote ECB. Temeljito spremenjeni načrt oblikovanja okolja ustvarja skladen ambient in hkrati zagotavlja varno okolje za ECB in njene zaposlene.

Idejni projekt dobitnika tretje nagrade, 54f architekten+ingenieure/T.°R. Hamzah & Yeang, predstavlja ločeno »gručo« nebotičnikov, ki se dobro vključujejo v silhueto mesta ter s kombinacijo lahkotnosti, preglednosti in elegance ustrezno odražajo vrednote ECB. Ta zasnova omogoča visoko kakovostne in prilagodljive delovne prostore. Poleg tega ta projekt poudarja racionalno uporabo virov, saj so se avtorji odločili za okolju prijazen pristop. Razgibano oblikovane površine, ki se razprostirajo med zgradbami in sosednjo okolico, povezujejo objekt v skladno celoto z obstoječim urbanim prostorom frankfurtskega predela Ostend.

Ozadje projekta

Potem ko je mednarodna žirija nagradila tri idejne projekte za novo stavbo ECB (gl. Sporočilo za javnost z dne 13. februarja 2004), je Svet ECB trem dobitnikom nagrade predlagal, da popravijo svoje načrte in tako upoštevajo predloge in zahteve žirije, ECB in mesta Frankfurt. Svet ECB je namreč menil, da imajo idejni projekti še vedno nekatere funkcionalne in tehnične pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti v fazi revidiranja načrtov (gl. Sporočilo za javnost z dne 18. marca 2004).

Popravljene načrte je pregledala ECB v sodelovanju s svojimi svetovalci in strokovnjaki ter v sodelovanju s strokovnjaki in političnimi predstavniki mestnih oblasti v Frankfurtu. Njihova ocena temelji na istih kriterijih, kot jih je upoštevala žirija:

  • celotno načrtovanje mesta, arhitekture in krajine;
  • upoštevanje glavnih značilnosti funkcionalnega in prostorskega programa;
  • izvedljivost načrta glede na energetske/okoljske vidike in upoštevanje glavnih značilnosti tehničnih zahtev ECB;
  • upoštevanje ustreznih predpisov, zlasti tistih s področja gradbene in okoljske zakonodaje.

Naslednji koraki

Arhitekt za gradnjo nove stavbe ECB je torej izbran. V fazi »optimizacije«, ki je naslednji korak, bo načrt ponovno pregledan zlasti glede zagotovitve optimalne uporabe virov in kar največjega znižanja stroškov. Tu bo ECB tesno sodelovala z mestnimi oblastmi v Frankfurtu s ciljem, da se sprejme urbanistični načrt.

V Historisches Museum v Frankfurtu bo od 19. januarja do 20. marca razstava o veleprodajni tržnici v Frankfurtu (Grossmarkthalle), kjer bo predstavljen tudi idejni projekt za novo stavbo ECB.

Nadaljnje informacije o mednarodnem natečaju in predloženih idejnih projektih lahko najdete na spletni strani ECB na http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.sl.html.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije