European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada guvernérů rozhodla o návrhu na projekt nového sídla ECB

13. ledna 2005

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém dnešním zasedání rozhodla o návrhu na projekt nového sídla ECB ve Frankfurtu nad Mohanem. Po rozsáhlé diskusi a pečlivém zvážení silných a slabých stránek všech tří návrhů oceněných v mezinárodní architektonické soutěži, které vycházelo z výběrových kritérií, dospěla Rada k závěru, že funkční a technické požadavky stanovené ECB nejlépe splňuje upravený návrh projektu architektonické kanceláře COOP HIMMELB(L)AU, který architektonickými prostředky vyjadřuje hodnoty ECB. Toto rozhodnutí stvrzuje posudek mezinárodní poroty, která projektu udělila v soutěži první cenu.

Hlavní prvek tohoto návrhu tvoří výrazná a dynamická trojice budov: 184 metrů vysoká budova šroubovitého tvaru, „ležící mrakodrap“ a budova staré tržnice Grossmarkthalle. Ležící mrakodrap představuje v projektu protiváhu k výškové budově a doplňuje tvar staré tržnice. Celek navozuje dojem harmonie a přitom respektuje vzhled této unikátní památkově chráněné stavby. Zejména při pohledu na starou budovu tržnice je z jižní strany Mohanu nyní viditelné západní křídlo staré tržnice.

Výšková budova se skládá ze dvou polygonálních kancelářských objektů, které jsou propojeny atriem. To plní úlohu komunikačního uzlu, který je tvořen spojovacími koridory a společnými prostory. Tím jsou splněny dva základní požadavky zadání soutěže – nové sídlo ECB má podporovat „interaktivní komunikaci“ a „týmovou spolupráci“. Tento návrh řeší velmi zdařilým způsobem náročné funkční požadavky a zaručuje vysokou kvalitu pracovních prostor.

Ostatní návrhy

Kancelář ASP Schweger Assoziierte, která získala druhou cenu, upravila svůj první návrh tak, aby vylepšila celkové proporce nové budovy, čímž dobře vyřešila náročné funkční požadavky. Díky hvězdnému mostu, který spojuje tři úzké výškové budovy, by ECB podle slov poroty získala „jedinečné a velice výrazné místo v panoramatu města“. Pro usnadnění pohybu byly do projektu jako nový prvek navrženy skleněné spojovací můstky. Transparentní design projektu také vhodným způsobem odráží hodnoty ECB. Značně pozměněný plán na úpravu okolí vytváří harmonické prostředí a zároveň poskytuje bezpečné místo pro ECB a její zaměstnance.

Návrh kanceláře 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang, který získal třetí cenu, je samostatným uskupením mrakodrapů, které se vhodně začleňuje do panoramatu města a v kombinaci s lehkostí, transparentností a elegancí odráží hodnoty ECB. Tento návrh nabízel vysoce kvalitní a adaptabilní pracoviště. Projekt navíc svou ekologickou koncepcí zdůrazňoval šetrné využívání zdrojů. Prostor mezi navrhovanými budovami nového sídla ECB vyplňoval členitý terén, který zasahoval do okolí a harmonicky začleňoval komplex do stávající městské zástavby frankfurtské čtvrti Ostend.

Informace o soutěži

Poté, co mezinárodní porota vybrala tři nejúspěšnější návrhy projektů nového sídla ECB (viz tisková zpráva ze 13. února 2004), vyzvala Rada guvernérů ECB všechny tři oceněné účastníky, aby ve svých návrzích zohlednili doporučení a požadavky, které formulovala porota, ECB a město Frankfurt. Rada guvernérů však následně shledala, že projekty nadále obsahují některé funkční a technické nedostatky, a rozhodla, že musí být napraveny během revizní etapy (viz tisková zpráva z 18. března 2004).

Upravené návrhy pak posoudili jak odborníci a poradci spolupracující s ECB, tak i odborníci z frankfurtských úřadů a političtí představitelé. Přitom používali stejná kritéria jako porota:

  • celkové urbanisticko-architektonické řešení a úprava okolí,
  • splnění hlavních požadavků na funkční a prostorové uspořádání,
  • vhodnost koncepce z hlediska energetické úspornosti, ochrany životního prostředí a splnění hlavních technických požadavků ECB,
  • splnění příslušných předpisů, zejména v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí.

Další postup

Po výběru architektonické kanceláře následuje tzv. optimalizační etapa, během níž bude návrh znovu upraven, aby se dosáhlo zejména optimálního využití zdrojů a snížení nákladů. Během této etapy bude ECB úzce spolupracovat s orgány města Frankfurt s cílem zajistit vydání územního rozhodnutí.

Ve dnech 19. ledna až 20. března 2005 pořádá Historisches Museum ve Frankfurtu nad Mohanem výstavu o staré tržnici, na které bude projekt nového sídla ECB představen.

Další informace o mezinárodní architektonické soutěži včetně návrhů projektů jsou k dispozici na internetových stránkách ECB na adrese http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.cs.html.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média