Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvosto teki päätöksen 
EKP:n uusien toimitilojen rakennussuunnitelmasta

13.1.2005

Tämänpäiväisessä kokouksessaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti suunnitelmasta Frankfurt am Mainiin rakennettavia EKP.n uusia toimitiloja varten. Pitkällisten keskustelujen jälkeen ja arvioituaan kaikkien kolmen kansainvälisessä arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelukilpailussa palkitun työn vahvuuksia ja heikkouksia valintakriteerien pohjalta EKP:n neuvosto tuli lopulta siihen tulokseen, että COOP HIMMELB(L)AUn viimeistelty ehdotus täyttää parhaiten EKP:n asettamat toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja siinä on elementtejä, jotka heijastavat EKP:n arvoja ja pukevat ne arkkitehtoniseen muotoon. Päätös heijastaa kansainvälisen tuomariston ratkaisua. Tuomaristo myönsi projektille ensimmäisen palkinnon.

Suunnitelman keskeisenä elementtinä on selvästi erottuva ja dynaaminen kolmen rakennuksen kokonaisuus, jonka muodostavat 184 metriä korkea kiertyvä torni, ”maanpiirtäjä” ja Grossmarkthalle. Maanpiirtäjä toimii vastavoimana pystysuuntaisille torneille ja sopii harmonisesti yhteen ainutlaatuisen, historiallisesti arvokkaan Grossmarkthallen kanssa. Mainittavaa on, että Main-joen etelärannalta katsottuna Grossmarkthallen länsisiipi tulee näkyviin.

Torni muodostuu kahdesta monikulmaisesta toimistorakennuksesta, joita yhdistää suuri aulatila. Aula toimii kommunikaatiokeskuksena torneja yhdistävine tasoineen ja yhteisine tiloineen. Näin tyydytetään kaksi tärkeää kilpailuvaatimusta: uusien toimitilojen piti ”helpottaa keskinäistä kommunikaatiota” ja ”tukea ryhmätyöskentelyä”. Suunnitelmassa monimutkaiset toiminnalliset vaatimukset on otettu huomioon erittäin hyvin ja samalla on varmistettu korkealaatuiset työtilat henkilöstölle.

Muut ehdotukset

Toisen palkinnon voittaja ASP Schweger Assoziierte hioi viimeistelyvaiheessa uudelle rakennukselle kaavailemiaan mittasuhteita ja onnistui hyvin vastaamaan monimutkaisiin toiminnallisiin vaatimuksiin. Kolmea kapeaa, korkeaa rakennusta yhdistävä taivaansilta olisi luonut EKP:lle ainutlaatuisen hahmon kaupungin pilvenpiirtäjien joukkoon. Lisäksi ehdotettiin uusia, lasisia yhdyssiltoja, jotka helpottaisivat kommunikaatiota. Avoin lasinen rakennelma heijasti kelvollisesti EKP:n arvoja. Maisemasuunnittelua oli hiottu huomattavasti, ja nyt lopputulos oli harmoninen ja tarjosi turvallisen ympäristön EKP:lle ja sen henkilöstölle.

Kolmannen palkinnon voittaja 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang oli suunnitellut itsenäisen pilvenpiirtäjäryhmän, joka löysi hyvin paikkansa kaupungin pilvenpiirtäjien joukossa ja heijasti EKP:n arvoja yhdistämällä avoimuuden kevyen tyylikkäisiin rakenteisiin. Työtilat olivat korkealaatuisia ja muuntelukelpoisia. Lisäksi suunnitelmassa korostui voimavarojen huolellinen käyttö, sillä lähestymistapa oli ympäristöystävällinen. Rakennusten ja ympäröivän alueen välillä kumpuileva maasto yhdisti ehdotuksen harmonisesti Frankfurtin Ostendin kaupunkikuvaan.

Taustaa

Kansainvälinen tuomaristo valitsi kolme voittajatyötä EKP:n uusien toimitilojen suunnittelukilpailussa (ks. lehdistötiedote 13.2.2004). EKP:n neuvosto pyysi voittajia viimeistelemään ehdotuksensa varmistaakseen, että kilpailutuomariston, EKP:n ja Frankfurtin kaupungin suositukset ja vaatimukset otettiin suunnitelmissa huomioon. EKP:n neuvoston mielestä ehdotuksissa oli vielä toiminnallisia ja teknisiä puutteita, jotka piti korjata viimeistelyvaiheessa (ks. lehdistötiedote 18.3.2004).

EKP tarkasteli viimeisteltyjä ehdotuksia yhteistyössä asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, ja Frankfurtin kaupungin viranomaisten lähettämät asiantuntijat ja poliittiset edustajat tarkastelivat niitä myös. Arvioinnin pohjana olivat tuomariston alun perin käyttämät kriteerit:

  • kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri ja maisemallisuus
  • tarkoituksenmukaisuutta ja tilankäyttöä koskevien perusvaatimusten noudattaminen
  • energia- ja ympäristösuunnittelun toteuttamiskelpoisuus ja EKP:n teknisten perusvaatimusten noudattaminen
  • rakennus- ja ympäristölainsäädännön sekä muiden soveltuvien määräysten noudattaminen

Miten tästä eteenpäin?

Nyt kun arkkitehti on valittu, seuraavana vaiheena on suunnitelman "optimointi" eli se arvioidaan uudelleen varsinkin voimavarojen optimaalisen käytön varmistamiseksi ja kustannusten minimoimiseksi. Tämän vaiheen aikana EKP on tiiviissä yhteistyössä Frankfurtin kaupungin viranomaisten kanssa, jotta kaupunkisuunnittelusta voidaan päättää.

Frankfurt am Mainin Historisches Museumissa avataan 19.1.2005 Grossmarkthallea esittelevä näyttely, jossa EKP:n uusien toimitilojen rakennussuunnitelma on esillä 20.3.2005 asti.

EKP:n verkkosivuilla (http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.fi.html) on lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa kansainvälisestä suunnittelukilpailusta ja ehdotetuista suunnitelmista.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle