European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Raad van Bestuur kiest het ontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB

13 januari 2005

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) een besluit genomen met betrekking tot het ontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB in Frankfurt am Main in Duitsland. Na diepgaande discussies en een zorgvuldige, op de selectiecriteria gebaseerde evaluatie van de sterke en zwakke punten van alle drie prijswinnende ontwerpen uit de internationale ontwerpwedstrijd voor stadsontwikkeling en bouwkundig ontwerp, is de Raad van Bestuur tot de slotsom gekomen dat het herziene ontwerp van COOP HIMMELB(L)AU het best voldoet aan de functionele en technische vereisten zoals die zijn gespecificeerd door de ECB, en kenmerken heeft die de waarden van de ECB weerspiegelen en in architectonische vorm weergeven. Dit besluit bevestigt het oordeel van de internationale jury, die de eerste prijs aan dit project toekende.

Het voornaamste element van dit ontwerp is een karakteristiek, dynamisch ensemble van drie gebouwen: een 184 meter hoog gebouw met een gedraaide vorm, een “groundscraper” en de Grossmarkthalle. De “groundscraper” contrasteert met het verticale van de met elkaar verbonden torens en gaat een wisselwerking aan met het ontwerp voor de Grossmarkthalle, waarbij het harmonie creëert en het uiterlijk van dit unieke monument respecteert. In het bijzonder wordt hierbij, wanneer vanaf de zuidzijde van de rivier de Main wordt gekeken, de westvleugel nu goed zichtbaar.

Het hoge gebouw bestaat uit twee veelhoekige, middels een atrium met elkaar verbonden kantoortorens. Dit atrium dient als het communicatieve hart met verbindingsplatforms en gemeenschappelijke ruimten. Dit komt tegemoet aan twee belangrijke elementen van de wedstrijdvoorschriften: het nieuwe gebouw diende “interactieve communicatie te bevorderen” en “teamwerk te stimuleren”. Dit ontwerp voldoet buitengewoon goed aan de complexe functionele vereisten en garandeert werkplaatsen van uitstekende kwaliteit.

De andere ontwerpvoorstellen

De tweede-prijswinnaars, ASP Schweger Assoziierte, hadden hun oorspronkelijke ontwerpvoorstel aangepast om de algehele proporties van het nieuwe gebouw te verbeteren, en boden aldus een goede oplossing voor de complexe functionele vereisten. De “sky bridge”, die drie slanke torens verbindt, gaf de ECB een unieke en herkenbare identiteit in de skyline van de stad. Tevens vormden nieuwe glazen verbindingsbruggen onderdeel van het gereviseerde voorstel om zo de communicatie te bevorderen. Dit transparante ontwerp weerspiegelde eveneens de waarden van de ECB op adequate wijze. Het aanzienlijk herziene landschapsontwerp creëerde een harmonieuze omgeving, die tegelijkertijd veilig was voor de ECB en haar personeel.

Het ontwerpvoorstel van de derde-prijswinnaars, 54f architekten+ingenieure/T. R. Hamzah & Yeang, was een “groep” losstaande wolkenkrabbers die goed integreerde in de skyline en die uitdrukking gaf aan de waarden van de ECB in een combinatie van lichtheid, transparantie en elegantie. Het ontwerp bood flexibele werkplaatsen van hoge kwaliteit. Bovendien lag in dit voorstel de nadruk op het zorgvuldige gebruik van hulpbronnen, aangezien het gebaseerd was op een milieuvriendelijke benadering. Het contourrijke landschap, ineengestrengeld met de gebouwen en het omringende gebied, integreerde het ontwerp op harmonieuze wijze in de bestaande stadsstructuur van het Ostend van Frankfurt.

Achtergrond

Nadat een internationale jury de drie prijswinnende ontwerpen voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB had gekozen (zie het persbericht van de ECB van 13 februari 2004), heeft de Raad van Bestuur van de ECB de drie prijswinnaars verzocht hun ontwerpvoorstellen te reviseren in het licht van de door de jury, de ECB en de Stad Frankfurt naar voren gebrachte aanbevelingen en vereisten. De Raad van Bestuur was van mening dat de ontwerpen nog enige functionele en technische onvolkomenheden vertoonden die in de revisiefase verholpen dienden te worden (zie het persbericht van de ECB van 18 maart 2004).

De gereviseerde ontwerpen zijn grondig bestudeerd door de ECB, in samenwerking met haar consultants en deskundigen, door experts bij de autoriteiten van de Stad Frankfurt en door politieke vertegenwoordigers. De voor deze beoordeling aangehouden criteria waren dezelfde als die welke waren gehanteerd door de jury:

  • de algehele stadsontwikkeling, architectuur en landschapsaspecten;
  • het voldoen aan de belangrijkste kenmerken van de functionele en ruimtelijke specificaties;
  • een haalbaar energie-/milieuconcept en het voldoen aan de belangrijkste kenmerken van de door de ECB gestelde technische vereisten;
  • het voldoen aan de betreffende regelgeving, met name die op het gebied van bouw- en milieuwetgeving.

De volgende stappen

Nu de architect is gekozen, is de volgende stap een “optimaliseringsfase” waarin het ontwerp nog eens zal worden herzien, en wel met name om het optimale gebruik van middelen te garanderen en de kosten zo laag mogelijk te houden. Gedurende deze fase zal de ECB nauw samenwerken met de autoriteiten van de Stad Frankfurt ten aanzien van het nu overeen te komen stadsontwikkelingsplan.

Vanaf 19 januari tot en met 20 maart 2005 zal het Historisches Museum in Frankfurt am Main een tentoonstelling wijden aan de Grossmarkthalle, die tevens het ontwerp van het nieuwe ECB-kantoorgebouw zal tonen.

Nadere details ten aanzien van de internationale ontwerpwedstrijd en de ontwerpvoorstellen kunnen worden gevonden op de website van de ECB onder http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.nl.html.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media